KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

dla mediów

 

Informacja o konkursie: Natalia Roicka, tel. 22 586 42 25; 601 668 314, n.roicka@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów: Maciej Pajączkowski, 661 601 690, m.pajaczkowski@mik.waw.pl