O potrzebie tworzenia obrazów - warsztaty w Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR w Płocku
O potrzebie tworzenia obrazów - warsztaty w Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR w Płocku

 Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą lub planujące takie działania na terenie województwa mazowieckiego do udziału w otwartych warsztatach w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”. Nabór otwieramy 24 kwietnia, zamykamy 10 maja br. Swoją ofertę skierowujemy w pierwszym rzędzie do osób, które dotychczas nie brały udziału w organizowanych przez nas projektowych warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 TYTUŁ: „O potrzebie tworzenia widzeń - warsztaty w Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR”

TERMIN: 14 maja.2024 (wtorek), godz. 10.00-17.00

MIEJSCE: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im.  Franciszki i Stefana Themersonów (obok Kina za Rogiem), ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, Płock

ORGANIZATOR: Mazowiecki Instytut Kultury

Liczba uczestników: maks. 15 osób

Zapewniamy lunch i serwis kawowy na miejscu.

_______________

 

Zapraszamy na spotkanie z animacją poklatkową jak narzędziem do kreatywnej zabawy, eksperymentów formalnych, ale też bycia razem. 

Animacja poklatkowa to technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć. Może być doskonałym narzędziem w edukacji, pomagającym docierać do indywidualnych potencjałów, ale też budującym wspólnotowe doświadczenie grupy. Poza tym to świetna zabawa, nieustający eksperyment.

 Animacja poklatkowa jest doskonałą drogą do przebudzenia, wyrwania się ze schematów, które podsuwają młodym użytkownikom współczesne gry. Można ją robić ze wszystkiego: plasteliny, kawy, soli, papieru, zabawek, własnego ciała, światła i cienia (tak robili mistrzowie awangardy – Franciszka i Stefan Themersonowie). Każdy materiał wymaga innej drogi do „ożywienia”. Jest to aktywność dość żmudna, ale uczy cierpliwości i wytrwałości. Uczestnicy, pochłonięci pracą, zdają się zapominać o upływającym czasie. Skupiają się na osiąganiu efektów, zachowaniu płynności ruchu, „wiarygodności” tworzonych obrazów ruchomych. Kolejnym pozytywnym aspektem tworzenia animacji jest komunikacja i nawiązywanie relacji.

Podczas warsztatów:

  • dowiecie się, jak zrobić prostą animację,
  • poznacie efekty pracy naszej młodzieży,
  • podzielimy się doświadczeniem, jak zacząć i skąd pozyskać środki na uruchomienie pracowni animacji poklatkowej,
  • spróbujecie swych sił na legendarnym stole trickowym Stefana Themersona.

PROWADZENIE:

Eliza Łabarzewska – animatorka kultury, pedagożka, absolwentka podyplomowej socjoterapii, pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku.

Radosław Łabarzewski – animator kultury, grafik, twórca pierwszego polskiego bloga o sztuce brut i innych zjawiskach outsiders art, pracuje w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Oboje są pomysłodawcami i organizatorami Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR, która działa od 2021 roku w Płocku przy POKiS im. Themersonów. W 2022 roku Pracownia TOR otrzymała nagrodę główną w konkursie IMPULS KULTURY w kategorii „Projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i formy przekazu”.

 

O potrzebie tworzenia widzeń - warsztaty w Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Czy brałaś/brałeś udział w dotychczasowych warsztatach w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody