A- A A+
vimeo facebook
Stan(y) równowagi
01 // 01 // 2024
Stan(y) równowagi
Zarządzanie muzeum w dobie kryzysów globalnych i lokalnych
Raport z badania zrealizowanego przez dr Beatę Nessel-Łukasik, którego celem była analiza i opisanie oddziaływania polikryzysu na działalność muzeów w Polsce.

Jak muzea (...), funkcjonują dzisiaj w coraz bardziej (..) „posegmentowanej rzeczywistości” (...)? Jakie rozwiązania zostały wprowadzone w tego typu instytucjach z uwagi na ponowny wzrost różnego rodzaju kryzysów, jaki miał miejsce w ciągu trzech ostatnich lat? W których obszarach w muzeach nastąpiło z tego powodu najwięcej zmian? Jakie wyzwania wygenerowało to doświadczenie dla kadr zarządzających tego typu instytucjami? Jakie rozwiązania zdaniem osób odpowiadających za zarządzanie muzeum ułatwiły im przywrócenie równowagi w momentach, gdy często niepodobna było „zhierarchizować problemów, wskazać ten najważniejszy i skupić na nim uwagę” (...)?

Cytat za B. Nessel-Łukasik, Stan(y) równowagi. Zarządzanie muzeum w dobie kryzysów globalnych i lokalnych, s. 3.

Na te pytania stara się znaleźć odpowiedzi Beata Nessel-Łukasik w swoim raporcie Stan(y) równowagi. Zarządzanie muzeum w dobie kryzysów globalnych i lokalnych. Analizuje ona sytuację muzeów w obliczu współczesnych kryzysów: pandemicznego, klimatycznego, migracyjnego oraz inflacyjnego. W raporcie autorka prezentuje wyniki własnych prac badawczych, które trwały od marca do września 2023 roku na terenie całej Polski. Badaniem objętych zostały 34 instytucje reprezentujące muzea różnego typu, także pod względem posiadanych zasobów kadrowych, finansowych i infrastrukturalnych. Raport zawiera także przykłady dobrych praktyk oraz główne potrzeby badanego środowiska.

Załączniki:

raportstanyrownowagi.pdf - pobrań: 51, rozmiar: 2,03 MB
  • Brak komentarzy