A- A A+
vimeo facebook
Świętując sztukę
15 // 05 // 2024
Świętując sztukę
Badanie wybranych festiwali artystycznych z województwa mazowieckiego

Raport z badań podjętych w 2023 r. przez dr Magdalenę Ochał, Annę Woźniak i Jeremiasza Łabarzewskiego w ramach działań Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem było dotarcie do wiedzy o publicznościach festiwalowych oraz sposobach organizacji wybranych festiwali artystycznych oraz ich wpływ na kształtowanie lokalnych polityk kulturalnych. Badanie miało charakter sprawozdawczy i stosowany. Kryterium wyboru badanych festiwali była tematyka, liczba zrealizowanych edycji (od 3 do 30) oraz wielkość miejscowości, w której festiwal się odbywał – duże, średnie i małe miasto w woj. mazowieckim. Dodatkowo uwzględniono również możliwość porównania różnego typu festiwali odbywających się w tych samych miejscowościach. Prace badawcze rozpoczęły się od zebrania hipotez, dotyczących przede wszystkim publiczności festiwali. Na ich podstawie stworzono pierwsze narzędzie badawcze – miniankietę w formie wydzieranki, która pozwoliła przebadać niemal wszystkich odbiorców wybranych wydarzeń w bardzo ograniczonym czasie. W trakcie obecności na festiwalach przeprowadzono obserwacje uczestniczące, które wzmocniły wyniki badania ankietowego i dały badaczkom możliwość przygotowania się do indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami koordynującymi organizację festiwali. W ramach procesu badawczego zebrano 907 ankiet, przeprowadzono obserwacje uczestniczące podczas 6 festiwali oraz zrealizowano wywiady z 12 osobami koordynującymi  wydarzenia festiwalowe.

 

<iframe src="https://player.flipsnack.com?hash=Nzc5QzlBRkY4RDYrdnBmMmtoendiMQ==" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen allow="autoplay; clipboard-read; clipboard-write"></iframe>

  • Brak komentarzy