A- A A+
vimeo facebook
Dostępność instytucji kultury w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
01 // 04 // 2021
Dostępność instytucji kultury w miastach powiatowych woj. mazowieckiego
Raport podumowujący badania prowadzone przez Mazowiecki Instytut Kultury w latach 2014-2020
W latach 2014–2020 na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury realizowano badanie dostępności instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego. Brano przy tym pod uwagę dostępność architektoniczną, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, oraz dostępność programową.

Analizowano dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także dla osób z innych grup z ograniczoną mobilnością lub szczególnymi potrzebami, np. osób starszych czy z małymi dziećmi. W latach 2014–2017 przeprowadzano ogólną ocenę dostępności w jej najważniejszych aspektach,
natomiast od 2018 roku odbywał się pełen audyt dostępności. Wyniki audytów nie zostały opublikowane. Ich treść została przesłana do audytowanych podmiotów.

W niniejszym raporcie podsumowujemy lata badań prowadzonych wspólnie z Biurem Planowania Dostępności oraz Fundacją Polska Bez Barier.

  • Brak komentarzy