A- A A+
vimeo facebook
Kultura: Inicjatywy
Kultura: Inicjatywy

„Kultura może być wykorzystana jako instrument interwencji społecznej, może być bodźcem do zmiany, narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wymaga to jednak namysłu, przygotowania i partnerstwa na poziomie kilku sektorów. Polityka społeczna musi bowiem, aby być skuteczną, przekroczyć granice resortowe, należy więc nastawić się zarówno na współodpowiedzialność, jak i różnorodność. ("Zmiana jest sztuką. Sztuka jest zmianą" K. Busk - artykuł do pobrania w dole strony)

W projekcie Kultura: Inicjatywy wychodzimy z założenia, że kultura może być doskonałym narzędziem zmiany społecznej, chcąc docenić jej rolę w praktyce pomocy społecznej (to okazuje się potrzebne zwłaszcza w oczach sektora kultury!) zainicjowałyśmy program wspierania współpracy między kulturą i pomocą społeczną.

W zespole składającym się z pracowniczki socjalnej (Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście), pracowniczki instytucji kultury (Mazowiecki Instytut Kultury) oraz animatorki społecznej (Stowarzyszenie BORIS) przygotowałyśmy program 3 spotkań, podczas których pracownicy i pracowniczki instytucji kultury i ośrodka pomocy społecznej z danej gminy spotykają się aby poznać się nawzajem, zaznajomić ze swoimi ofertami, porozmawiać o stereotypach, barierach i trudnościach, ale przede wszystkim zlokalizować punkty wspólne, zasoby i możliwości wspólnych rozwiązań na rzecz klientów OPS, którzy nie korzystają z oferty kulturalnej instytucji kultury.

Stawiamy na relacje w pierwszym miejscu. Osobisty kontakt, ten moment gdy „pracowniczka socjalna z OPSu” staje się Małgosią, do której można zadzwonić i skonsultować pomysł na wspólny program kulturalny włączający rodziny pod pieczą OPS, to podwalina partnerstwa. Naszym celem projektowym jest zainicjowanie/wsparcie współpracy instytucji kultury z podmiotami pomocy społecznej poprzez ich wzajemne poznanie się.

Program projektu składa się z cyklu 3 warsztatów:

  1. Integracja, zapoznanie, sieciowanie
  2. Współpraca: zasoby i potencjały
  3. Podsumowanie wypracowanego modelu współpracy

 W 2019 roku w projekcie wzięły udział dwie grupy. Pracowaliśmy w warszawskiej dzielnicy Śródmieście oraz gminie Tłuszcz.

W Śródmieściu spotkania inicjujące kontakt i relacje między instytucjami stały się m.in. wstępem do przygotowania wspólnego działania na rzecz uczestników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (OWiRON). W październiku 2019 rozpoczął się projekt OpowiadaMY, w ramach którego uczestnicy OWiRON wraz z pracowniczką MIK przygotowali spektakl opowieściowy na podstawie bajki I.B. Singera i zilustrowali linorytem i kolografią. Odbyły się ponad to wizyty studyjne uczestników projektu w Bibliotece Śródmiejskiej, Muzeum Warszawy i w OWiRONie. Wymiana zasobów i potencjałów zainicjowana w projekcie trwa, rozwija się i jest wspierana przez regularne spotkania osób, które wzięły udział w projekcie. Sieć się rozrasta dzięki kolejnym osobom zainteresowanym wykorzystaniem narzędzi kulturalnych do pracy z osobami wykluczonymi z dostępu do kultury.

W Tłuszczu w wyniku spotkań rozpoczęto pracę nad wspólną diagnozą potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, w szczególności klientów OPS. Ustalono także kontynuowanie spotkań i zorganizowanie wspólnego stanowiska badawczego na jednej z wiejskich gminnych imprez latem 2020 roku.

W 2020 - spotkamy się z instytucjami kultury i ośrodkiem pomocy społecznej w Młodzieszynie i pracujemy nad zalążkiem partnerstwa, które ma skupić swe pierwsze działanie wokół potrzeb kulturalnych osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi w gminie.

Stale zadajemy sobie też pytanie: po co kultura osobom wykluczonym społecznie? O poszukanie odpowiedzi poprosiliśmy Adrianę Porowską, która pracuje w Kamilańskiej Misji Społecznej i jest kierowniczką schroniska dla osób w kryzysie bezdomności oraz Natalię Gołubowską, artystkę stale współpracującą z Zakładem Karnym w Wołowie.

<iframe src="https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=1ns7yask9s" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

<iframe src="https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=1ns7yask9s" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

<iframe src="https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=1ns7yask9s" width="100%" height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

 

Zapraszamy również do przeczytania artykułu "Zmiana jest sztuką. Sztuka jest zmianą" Karoliny Busk, która pisze więcej o koncepcji, która stoi za projektem "Kultura: Inicjatywy" - do pobrania w dole strony.

 

Projekt jest finansowany se środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Koordynator projektu:

Natalia Roicka

n.roicka@mik.waw.pl

22 586 42 25, 601 668 314

Załączniki:

zmiana-jest-sztuka-sztuka-jest-zmiana.pdf - pobrań: 647, rozmiar: 239,11 KB