A- A A+
vimeo facebook
Projekt Łucka
Projekt Łucka

 

RYTM

HIP-HOP

BOUNCE

I

POLSKI JĘZYK MIGOWY

 

Projekt ten to odpowiedź na rekomendacje raportu o potrzebach i preferencjach kulturalnych osób Głuchych z 2016 roku, który był dla nas inspiracją do zorganizowania zajęć kulturalnych dla Głuchej młodzieży bezpośrednio w szkole.

Etapem poprzedzającym projekt było przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów i uczennic OSWG "Przystanek Łucka" w czerwcu 2017. Założeniem było, że w tym projekcie inicjatywa będzie należała do młodzieży.  Z tą myślą badaliśmy ich potrzeby chcąc zaproponować im udział w takim przedsięwzięciu, które pozwoli na realizowanie ich zainteresowań i pasji. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet stało się jasne, że głównym tematem zajęć musi być TANIEC.

Do prac nad koncepcją projektu zostały zaproszone osoby zaangażowane w grupę nieformalną Creactide, z którymi konsultowaliśmy w jaki sposób komunikować osobom Głuchym taniec, jak ich zaprosić do udziału w projekcie, na co zwrócić uwagę przy organizacji zajęć w tak szczególnie funkcjonującym miejscu jak Ośrodek.

Kolejną osobą, która włączyła się do projektowania zajęć była Agnieszka Łuczyńska – tancerka, pedagog i choreograf, na co dzień pracująca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Agnieszka przygotowała dwie koncepcje, które zostały zaprezentowane uczniom i poddane pod dyskusję. Uczniowie wybrali tą pod roboczym hasłem RYTM.

Na zajęciach uczestnikom i choreografowi towarzyszyła tłumaczka polskiego języka migowego, której rolą było nie tylko ułatwienie komunikacji, ale także wsparcie uczestników w zrozumieniu i wyczuciu rytmu. Rytm był wizualizowany przez tłumaczkę przez odpowiedni układ i ruch rąk, pracę ciała, po to aby uczestnicy lepiej mogli poczuć to co dzieje się w muzyce.

Celem projektu było przygotowanie pokazu tanecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych uczestników. Podczas procesu tworzenia choreografka czerpała z możliwości, wrażliwości, naturalnej ekspresji i spontaniczności Głuchej młodzieży, zachęcając do odkrywania pokładów własnej twórczości i umożliwiając szansę jej prezentacji. Performens, który powstał w efekcie wspólnej pracy był połączeniem hip-hopowego rytmu i polskiego języka migowego. Polski Język Migowy został wpleciony w opowieść o rytmie, stał się elementem tańca.

Performens odbył się na ulicy, czyli jak mówi Agnieszka Łuczyńska  - w najodpowiedniejszym dla tańca streetowego miejscu, w kwietniu 2018 r.

 

Organizator projektu:

Mazowiecki Instytut Kultury

Koordynacja projektu:

Natalia Roicka
n.roicka@mik.waw.pl 

601 668 314
tel. 22 586 42 25

 

Współpraca:

        

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz