A- A A+
vimeo facebook
BLOK3
BLOK3

Blok3 (Blok do potęgi trzeciej) to projekt edukacyjno-artystyczny dla młodych mieszkańców warszawskiego osiedla przy ul. Dudziarskiej i grupy młodzieży z Szydłowca. Powstał jako kontynuacja działań podejmowanych w ramach projektu Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny i zakładał realizację cyklu twórczych warsztatów tematycznych.

Głównym założeniem i celem projektu Blok3 było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (w tym kulturalnemu) wybranych grup młodych mieszkańców z obszarów z utrudnionym dostępem do kultury, poprzez edukację kulturalną, w tym także samodzielne tworzenie projektu artystycznego.

Blok3 po raz pierwszy był realizowany w 2012 roku, jako rozwinięcie i kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny z 2011 roku. Działania odbyły się w Szydłowcu i na Osiedlu Dudziarska w Warszawie. Zrealizowaliśmy warsztaty skupione wokół tematów najbliższego otoczenia, wspólnej przestrzeni, marzeń oraz wielokulturowości, wyjazd do Gdańska, wystawy i wizyty w Szydłowcu, Orońsku, Warszawie i Radomiu. Projekt współtworzyli Sylwester Gałuszka i Mikołaj Robert Jurkowski – Robotnicy Sztuki z PGR ART. Podczas realizacji projektu prowadzony był blog, a na zakończenie wydano DG-pack zawierający film i animacje powstałe podczas warsztatów.

W 2013 roku Blok3 był kontynuowany jako część projektu Wyszło Szydło! W ramach modułu Blok3 odbył się cykl warsztatów skupionych wokół zagadnień związanych z przestrzenią miejską (i wiejską), dizajnem, street artem i land artem. Przeprowadzili je m.in. Robotnicy Sztuki z PGR ART, Pracownia K oraz tandem 3D czyli Dizajn dla Dzieci. Film podsumowujący cały projekt Wyszło Szydło! oraz animacja powstała podczas warsztatów PGR ART zostały wydane w formie DG-packa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Organizator:
Mazowiecki Instytut Kultury (dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

Partnerzy:
„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – Ognisko „Dudziarska”
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”, Szydłowiec
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek

Patronat medialny:
naszszydlowiec.pl