A- A A+
vimeo facebook
Cięcie
Cięcie

Projekt Cięcie powstał w 2011 roku jako rozwinięcie i uzupełnienie Kongresu ShortCut Europe 2011. W odróżnieniu od kongresu, który miał charakter w dużej mierze teoretyczny, projekt Cięcie zakładał przeprowadzenie interdyscyplinarnych działań edukacyjno-artystycznych, realizowanych w miejscach, gdzie dostęp do kultury jest utrudniony ze względu na charakter lokalnych społeczności.

W pierwszym roku Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny był realizowany równolegle na południowym Mazowszu – w Szydłowcu oraz w Warszawie. na osiedlu Dudziarska. Do udziału w nim zostali zaproszeni artyści: Artur Żmijewski i Paweł Althamer, kolektyw PGR_Art z Gdańska, warszawska grupa vlep[v]net oraz instytucje warszawskie: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej i Krytyka Polityczna. Cięcie realizowanymi w 2011 roku działaniami wpisywało się w dyskusję o instytucjach sztuki, ich strategiach, zwrocie ku edukacji, partycypacji, wyrównywaniu szans. Wydaje się, że udało się pokazać prowincję jako centrum alternatywne, a instytucje miały okazję do sprawdzenia, czy są w stanie pracować dla publiczności innej niż warszawska. W strefie wideo znajdują się filmy opowiadające o projekcie: 4xDudziarska oraz Cięcie 2011 – Szydłowiec.

W 2012 roku projekt rozwinął się w dwa odrębne działania – Cięcie 2012 oraz Blok3 (Blok do potęgi trzeciej). Cięcie 2012 było realizowane w Szydłowcu we współpracy z Centrum Kultury Zamek oraz Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie Projektoriat. Na projekt złożył się dwudniowy cykl Wakacyjne ostatki oraz rezydencje dwóch warszawskich instytucji: Krytyki Politycznej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a także lokalnej organizacji TAK Projektoriat. Natomiast Blok3 był projektem edukacyjno-artystycznym dla młodych mieszkańców warszawskiego osiedla przy ul. Dudziarskiej i grupy młodzieży z Szydłowca. Podczas jego trwania zrealizowano cykl twórczych warsztatów tematycznych w każdym z miejsc oraz wspólny wyjazd artystyczny do Gdańska.

W kolejnym roku Cięcie stało się częścią większego projektu Wyszło Szydło!, który rozwijał i jednocześnie podsumowywała działania z lat poprzednich. Cięcie 2013 kontynuowało program rezydencji artystycznych i animacyjnych z lat poprzednich. Tym razem do zrealizowania działań w Szydłowcu zostali zaproszeni: Centrum Myśli Jana Pawła II, Festiwal Przetwory, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Krzysztof Żwirblis z projektem Muzeum Społeczne.

Projekt był finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu m.st. Warszawy oraz z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

strona projektu >>