A- A A+
vimeo facebook
Klub Mówców: z cyklu, jak prowadzić stałe zajęcia online?
16 // 06 // 2020
Klub Mówców: z cyklu, jak prowadzić stałe zajęcia online?
warsztat online
NABÓR ZAKOŃCZONY

Warsztat online - jak poprowadzić Klub Mówców - formę cyklicznych zajęć, które nadają się do rozpoczęcia i prowadzenia kanałami zdalnymi a potem, jeśli będzie taka możliwość kontynuowania na żywo.

Klub Mówców to warsztat uczący sztuki publicznego wypowiadania się, a przez to – wzbogacający umiejętności komunikacyjne. W dobie migawkowej komunikacji przez kanały cyfrowe oduczyliśmy się wypowiadania myśli słowami. Czas spróbować – w formie lekkiej wciągającej zabawy – czy umiemy jeszcze „odpowiednie dać
rzeczy słowo”.

 

16 czerwca 2020, godz. 14.00-16.30 

Dla kogo?
Warsztat jest adresowany do lokalnych instytucji kultury, w szczególności do domów kultury, gminnych ośrodków kultury, bibliotek, ale także do każdej instytucji, która nie uchyla się od zadań animatorskich i chce świadomie budować kontakt ze swoją publicznością.

Forma:
Interaktywny warsztat online. Uczestnicy proszeni są o gotowość uczestniczenia poprzez dźwięk i obraz. Ale jeśli ktoś nie ma możliwości uruchomienia kamery – poszukamy sposobu, aby mógł uczestniczyć tylko poprzez kanał akustyczny. Po zajęciach każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji zdalnych z prowadzącym. Warsztat jest realizowany w online a pośrednictwem aplikacji Zoom.
Uczestnicy otrzymają przed warsztatem materiał pdf – zeszyt z bardzo szczegółowym opisem samej techniki i przykładowych zajęć prowadzonych techniką *Klubu Mówców.

Kolejne warsztaty online z cyklu, to:
23.06.2020 - 14.00 - Dyskusyjny Klub Serialowy
30.06.2020 - 14.00 - LARP- czy tylko dla młodzieży?
07.07.2020 - 14.00 - Techniki Kreatywnego Myślenia

Prowadzący: Wojciech Kłosowski
Ekpert samorządowy, animator kultury, jeden z najbardziej doświadczonych polskich trenerów samorządowych. Autor licznych
strategii i polityk kulturanych, redaktor i współautor serii wydawniczej MIK "Kierunek Kultura". Poza pracą zawodową - autor powieści "Nauczyciel Sztuki" i dziadek ośmiorga wnuków :)

Zgłoszenia:

Zgłoś się na warsztat

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Jaką instytucję/organizację reprezentujesz? (w innym przypadku: osoba indywidualna/freelancer/nie dotyczy):
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu - publikację w formie mapy on-line, publikację w serwisach Facebook i Instagram na profilach prowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium i Mazowiecki Instytut Kultury, a także w materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Wyrażam też zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytutu Kultury - na podstawie państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celach archiwizacyjnych jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody


Udział w warsztacie online jest bezpłatny. Warsztat nie będzie nagrywany i udostępniony online. Jedyna możliwość udziału będzie podczas jego trwania w czasie rzeczywistym.

kontakt: Agata Roman 
Mazowiecki Instytut Kultury 
a.roman@mik.waw.pl
tel. 605 600 881 

  • Brak komentarzy