A- A A+
vimeo facebook
Blok3 2012
Blok3 (Blok do potęgi trzeciej) był kontynuacją i rozwinięciem działań animacyjnych i artystycznych rozpoczętych w 2011 roku przez Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny. Projekt zakładał realizację warsztatów artystycznych dla dzieci na Os. Dudziarska w Warszawie i w Szydłowcu oraz wspólny wyjazd obu grup do Gdańska.

Blok3 2012 składał się z trzech etapów, których założeniem był dialog z uczestnikami, aby mieli oni poczucie bycia współtwórcami projektu. Działania rozpoczęły się twórczymi warsztatami przeprowadzonymi na warszawskim Osiedlu Dudziarska i w Szydłowcu przez Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Sylwestra Gałuszkę - Robotników Sztuki z PGR ART. Warsztaty te były skupione wokół czterech tematów: Moje osiedle tworzę ja!, Moi sąsiedzi dalsi i bliżsi, Moja własna wielokultura, Wyjechać, ale gdzie i czym? Warsztaty w Szydłowcu odbyły się w dniach 9-14 lipca 2012 roku w gościnnych przestrzeniach Centrum Kultury i Sportu „Zamek”. Na Osiedlu Dudziarska zajęcia trwały od 16 do 21 lipca 2012 roku w specjalnie do tego celu wynajętym i ustawionym na terenie osiedla kontenerze.

Drugim etapem był wspólny wyjazd artystyczno-edukacyjny obu grup młodzieży do Gdańska w dniach 23-27 lipca 2012 roku. Stał się on okazją do nowych działań oraz kontynuacji wcześniejszych, wzbogaconych przez refleksję i pomysły młodych uczestników. Warsztaty były uzupełnione wizytami w muzeach i galeriach Trójmiasta. W Gdańsku uczestnicy zwiedzili Stare Miasto oraz Stocznię Gdańską i wystawę Drogi ku Wolności. Odwiedziny na Helu były okazją do realizacji plenerowych warsztatów ekologicznych, a w Gdyni poszukiwaliśmy przykładów architektury modernizmu.

Następnie uczestnicy odwiedzili się wzajemnie w swoich miejscowościach. Program wizyty układany był wspólnie z dziećmi i młodzieżą biorącymi udział w projekcie. Uczestnicy z osiedla Dudziarska odwiedzili Szydłowiec w dniach 19-21 października 2012 roku. Razem z dziećmi z Szydłowca wzięły udział w warsztatach w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, zwiedziły Hutę Żelaza, wystawę motoryzacji oraz sam Szydłowiec. Rewizyta nastąpiła w dniach 26-28 października 2012 roku. Uczestnicy odwiedzili warszawskie galerie, m.in. Kordegardę, wzięli udział w warsztatach z PGR ART i podziwiali Warszawę z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki.

Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni do zaprezentowania swoich prac wykonanych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na wystawie  „Hasiorki” w Czytelni Kawy w Radomiu. Otwarcie wystawy odbyło się 9 grudnia 2012 roku.

Na zakończenie projektu wydany został DG-pack zawierający filmy dokumentujące warsztaty w Szydłowcu, na Osiedlu Dudziarska i w Gdańsku oraz animacje stworzone przez uczestników podczas warsztatów. Wszystkie filmy dostępne w strefie wideo.

wróć do BLOK3 >>