A- A A+
vimeo facebook
Cięcie 2011
Cięcie - intersdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny
„Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny” był działaniem związanym programowo z kongresem ShortCut Europe 2011. Jednym z celów projektu było opracowanie i upowszechnienie nowoczesnych metod animacji społeczności lokalnych poprzez realizowane równolegle działania edukacyjne i artystyczne. Upowszechnianiu tych idei służył program filmowy projektu: filmy dokumentujące wydarzenia artystyczne, warsztaty oraz kongres ShortCut Europe 2011.

W realizacji projektu wzięli udział Artur Żmijewski i Paweł Althamer, których działania zostały przeprowadzone we współpracy ze społecznością lokalną Szydłowca i okolic. Paweł Althamer (wraz z mieszkańcami miasta i okolicznych wsi) podjął się stuningowania autobusu, który stał się jednocześnie przestrzenią dodatkowych działań realizowanych przez artystę we współpracy z mieszkańcami. Artur Żmijewski został kuratorem jednej z części projektu, polegającego na połączeniu w przestrzeni Szydłowca instytucji warszawskich: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Krytyki Politycznej, Centrum Sztuki Współczesnej i lokalnych szydłowieckich inicjatyw kulturalnych. Wzajemne czerpanie od siebie lokalnych animatorów i przedstawicieli „centrum”, połączenie perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej w próbie artystycznej refleksji nad oddolnymi formami kreatywności, mocno osadzonymi w kontekście kulturowo-ekonomicznym Szydłowca i okolic, stały się głównym elementem prowadzonych akcji.

Równolegle w przestrzeni warszawskiej, na osiedlu Dudziarska, działania na pograniczu sztuki i edukacji kulturalnej realizował kolektyw PGR_Art z Gdańska i warszawska grupa vlep[v]net – artyści i animatorzy, specjalizujący się w projektach streetart i akcjach społecznych. Rzeczywistość osiedla na Dudziarskiej oraz przebieg i skutki realizowanych działań animacyjno-artystycznych stały się przedmiotem filmu dokumentalnego.

Cele projektu:

  • realizacja praktyk edukacyjno-artystycznych, które pozwolą uchwycić i rozwinąć oddolny sposób aranżowania działań kulturalno-rozwojowych,
  • zainicjowanie dyskusji na temat kulturotwórczego potencjału środowisk zubożałych i wykluczonych w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
  • przeciwstawienie się i zmiana obecnych w wielu programach modelów i stereotypów lokalnych środowisk peryferyjnych jako niezdolnych do działań i zmiany,
  • zainicjowanie dyskusji na temat roli edukatora/artysty w środowiskach wykluczonych oraz znaczenia stosowanych narzędzi, potencjału projektów interdyscyplinarnych, łączących edukację i sztukę,
  • wyrównywanie szans w dostępie do kultury.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta st. Warszawa.

Partnerzy projektu:
Open Art Projects, pleple.tv, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Krytyka Polityczna, Powiat Szydłowiecki, Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”


Szczegółowy opis działań znajduje się na blogu projektu.

Wróć do Projekt Cięcie