A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Zapraszamy do odwiedzenia podstrony Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej >> TUTAJ

 

Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów i laureatki Nagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze. To osoby, których praca i postawa wpływa na rozwój twórczych społeczności w subregionie radomskim i najpełniej oddaje ideę edukacji kulturalnej jaką chce promować MPEK.

Nagrody za Społeczne Działania Twórcze otrzymują:

? Małgorzata Sęk (Dwór w Rzucowie), 
? Wioleta Fijałkowska (Zespół Guzowianki)
? Łukasz Wykrota (Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów "Sprężyści")
? Piotr Piasta (działania twórcze w Brudnowie)
? Renata Brzezińska (Stacja Kultura w Jedlni Letnisko)
? Robert Czesław Pióro (Radomska Inicjatywa Oberkowa)

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim zgłoszonym do nagrody za ich pracę i zaangażowanie lokalne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nagroda Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze

Działasz w subregionie radomskim? Masz poczucie, że Twoje działania mają realny wpływ na rzeczywistość?

Zostań laureatem Nagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej i wygraj 4 tys. zł!

 

Mazowiecki Instytut Kultury oraz Federacja Mazowia zapraszają animatorów, edukatorów oraz wszystkie inne osoby realizujące działania w obszarze kultury na rzecz lokalnej społeczności do konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze.
Tym razem, w związku z pilotażowym charakterem programu, zapraszamy do udziału wyłącznie osoby działające w subregionie radomskim.

 Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z załączonym regulaminem i wypełnić poniższy formularz. Na zgłoszenia czekamy do 18 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeń: https://goo.gl/HcD7vS

Regulamin: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-nagroda.html

 

Kalendarz:
- terminy zgłoszeń: 18 listopada (niedziela) 2018 r. włącznie;
- wręczenie Nagród: 10 grudnia (poniedziałek) 2018 r. w Warszawie.

 

Zapraszamy!

Więcej informacji:
mpek@mik.waw.pl

www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek

www.facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej

Link do wydarzenia FB: www.facebook.com/events/1061326677379834

 

O programie

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK) to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji i animacji kultury w województwie mazowieckim. Działamy w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury w formie niezależnej Rady Programowej - wybranej w otwartej rekrutacji, przy wsparciu organizacyjnym Federacji Mazowia.

Podstawowym celem MPEK jest wspieranie i promowanie społecznych działań twórczych opartych na żywym uczestnictwie w kulturze, poprzez m.in.

- wsparcie animatorów i edukatorów,
- sieciowanie i budowanie kontaktów,
- angażowanie przedstawicieli administracji samorządowej w działania w obszarze edukacji kulturalnej.

W 2018 roku Program ma charakter pilotażowy i będzie swoim zasięgiem obejmował przede wszystkim subregion radomski, czyli następujące powiaty: radomski, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński, szydłowiecki i lipski.

Działania będą podejmowane w ścisłej współpracy z Operatorem Regionalnym - Miejskim Ośrodkiem Kultury “Amfiteatr” w Radomiu.

 

Więcej o założeniach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

 

Rada programowa

Anna Świętochowska, Pełnomocnik Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się: polityka kulturalna, związek kultury z rozwojem, teoria organizacji. Przez wiele lat zajmowała się aktywnie organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej (w ramach administracji publicznej, współpracy z instytucjami kultury, osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, a także organizacji III sektora). Jest magistrem sztuki w specjalności muzyk instrumentalista – przez wiele lat pracowała jako akompaniator i nauczyciel fortepianu. Ma duży dorobek artystyczny zwłaszcza w dziedzinie teatru – skomponowała muzykę do ponad 20 spektakli teatralnych wielokrotnie nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą. W roku 2007 otrzymała indywidualną nagrodę MKiDN za muzykę do spektaklu „Baldanders” Teatru Malabar Hotel.

 

Monika Marciniak, niezależna ekspertka MPEK - animatorka kultury, audiodeskryptorka, certyfikowana moderatorka Design Thinking. Od 2010 r. koordynuje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturalnej,  związane z historią lokalną. Poprzez działania animacyjne daje uczestnikom przestrzeń do twórczej aktywności i narzędzia do realizacji własnych  projektów na rzecz społeczności lokalnej. Jest autorką ponad 700 audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, filmów i seriali. Wszystkie materiału audio-wizualne koordynowanych przez nią projektów są opatrzone audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Dzięki ukończonym studiom z zakresu zarządzania innowacją i projektowania usług do projektów z zakresu edukacji kulturalnej włącza kreatywne metody rozwiązywania problemów (Design Thinking).

 

Maja Dobiasz-Krysiak, niezależna ekspertka MPEK - antropolożka kultury, animatorka i edukatorka kulturowa. Koordynatorka programów edukacji kulturowej (min. „Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkole”, „Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia”) w dziale Kultura i Media Centrum Edukacji Obywatelskiej. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW gdzie przygotowuje pracę doktorską o edukacji alternatywnej i uspołecznionej w Polsce doby przełomu demokratycznego. Prowadzi zajęcia z "Uczestnictwa w kulturze" w IKP UW i z "Animacji kultury" na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP. Trenerka, badaczka terenowa. Autorka publikacji (min. „Przybornik animatora kultury”), redaktorka (min. „Przepis na edukację kulturalną”), autorka materiałów edukacyjnych (min. dot. twórczej diagnozy lokalnej) i artykułów poświęconych łączeniu etnografii i animacji kultury.

Karol Wittels, Prezes Federacji Mazowia - socjolog i politolog, absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH. Badacz kultury, szkoleniowiec, facylitator. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu fundraisingu, zarządzania projektami oraz badań w obszarze kultury. Autor i współautor raportów, strategii i diagnoz w obszarze kultury. Koordynował prace diagnostyczne przy powstawaniu Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego oraz ze strony Federacji Mazowia odpowiadał za koordynację prac nad Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej. Prezes Fundacji Obserwatorium oraz Federacji Mazowia, członek zarządu Forum Kultury Mazowsze.

 

Marcin Śliwa, koordynator projektu z ramienia Mazowieckiego Instytutu Kultury - z wykształcenia germanista i dziennikarz, pracuje w Dziale Edukacji w Mazowieckim Instytucie Kultury. Interesuje go żywe uczestnictwo w kulturze. Inicjator/koordynator programów i projektów edukacyjnych, artystycznych i animacyjnych w tym m.in.: Muzeum otwarte / Antropologia codzienności, Kierunek Kultura, Muzeum prywatne, Muzeum dobrych relacji, Cięcie, Międzynarodowy Kongres Kultury Shortcut ‘2011, Prolog, Edukacja u bram. Swoje doświadczenia i poglądy prezentuje m.in. w następujących publikacjach: Rozbić w pył wszystkie pozy - z Marcinem Śliwą rozmawia Bogna Świątkowska - Bęc Notes # 76 z czerwca 2012, Animator ma przypominać ludziom, że mają marzenia – z Marcinem Śliwą o Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim 2015-2020 rozmawia Paulina Sobieszuk z Federacji Mazowia, Posłaniec, który nas budzi - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki’2012 red. Wojciech Kłosowski.

 

Partnerzy

Inicjator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Operator główny: Mazowiecki Instytut Kultury

Operator regionalny: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Partner społeczny: Federacja Mazowia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

MPEK_START - Konferencja w Radomiu już 18 września 2018 

CZAS: 18.09.2018 r. (wtorek), g. 9:00-16:00
MIEJSCE: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70, Radom
wstęp wolny, obowiązkowa rejestracja - > FORMULARZ REJESTRACYJNY:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeniDP9E1eUyHQXjCafFn5cNaOv3YbB7vs1PX6i2C50WPB9gw/viewform

Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski i Starosta Powiatu Radomskiego - Mirosław Ślifirczyk wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury i Federacją Mazowia zapraszają na konferencję #MPEK_START - inaugurującą Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej.

Cele konferencji:
• przedstawienie celów, założeń, sposobu realizacji programu;
• podpisanie Samorządowej Karty dla Kultury;
• prezentacja dobrych praktyk z subregionu radomskiego;
• spotkanie animatorów, samorządowców i ekspertów, służące nawiązywaniu kontaktów, dyskusjom środowiska oraz wymianie doświadczeń i poszerzeniu wiedzy.

PROGRAM:
9:00 - rejestracja
10:00 - otwarcie konferencji
10:15 - prezentacja wybranych projektów z obszaru animacji i edukacji kulturalnej z subregionu radomskiego
11:15 - prezentacja planowanych działań Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w roku pilotażowym 2018
11:30 - prezentacja założeń Samorządowej Karty Dla Kultury
12:00 - uroczyste podpisanie Samorządowej Karty Dla Kultury
12:30 - przerwa kawowa
13:00 - dyskusja, prowadzona w formie warsztatowej, na temat Lokalnych Ekosystemów Kulturalnych
14:00 - podsumowanie debaty
14:30 - wspólny obiad i zakończenie konferencji

REGULAMIN udziału w konferencji: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/images/pdf/REGULAMIN_udzialu_w_konferencji.pdf

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 września 2018 r. (do do końca dnia).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: mpek@mik.waw.pl
www: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek


Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Partnerzy i współorganizatorzy :
Mazowiecki Instytut Kultury
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu
Starostwo Powiatowe w Radomiu.

 

Poszukujemy PEŁNOMOCNIKA Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Mazowiecki Instytut Kultury oraz partner społeczny Federacja Mazowia, w związku z rozpoczęciem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (Uchwała Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28 marca 2018 r.) ogłaszają nabór na Pełnomocnika MPEK.

Szukamy osoby, która posiada kompetencje teoretyczne oraz udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Ponadto kandydaci powinni wykazać się kompetencjami komunikacyjnymi, umiejętnością mediacji, umiejętnością wystąpień publicznych w oparciu o przygotowane we własnym zakresie prezentacje multimedialne, a także dobrą organizacją pracy. Wymagamy też znajomości funkcjonowania publicznego i niepublicznego sektora kultury.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. 

Poszukujemy OPERATORÓW REGIONALNYCH Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Przewidujemy realizację projektów w ramach MPEK w następujących subregionach woj. mazowieckiego: radomskim, płockim, siedleckim, ostrołęcko - ciechanowskim, okołowarszawskim (Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym). Pod pojęciem „subregion” rozumiemy ww. powiaty oraz powiaty z nimi sąsiadujące z obszaru woj. mazowieckiego.

Szukamy podmiotów publicznych oraz niepublicznych, które posiadają udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz posiadają potencjał kadrowy, instytucjonalny, organizacyjny i merytoryczny pozwalający na pełnienie roli operatora subregionalnego i współorganizację wydarzeń (w tym konferencji inaugurującej projekt).
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. 

Poszukujemy EKSPERTÓW Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Zadaniem ekspertów w pierwszym pilotażowym roku funkcjonowania Programu będzie udział w pracach Rady Ekspertów MPEK pod kierownictwem Pełnomocnika MPEK, wsparcie doradcze MIK, Operatora Regionalnego MPEK oraz podmiotów kultury „w terenie” w wybranym subregionie woj. mazowieckiego w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć z dziedziny edukacji kulturalnej.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

W drodze Uchwały Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. samorząd woj. Mazowieckiego przyjął realizację pilotażowego etapu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Zarząd woj. Mazowieckiego przyjął MPEK 18.02.2018 r. Wdrażanie programu powierzono Mazowieckiemu Instytutowi Kultury, który będzie go realizował we współpracy z Federacja Mazowia – partnerem społecznym Programu.

W załączniku do ściągnięcia dokumenty Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Koordynator projektu w MIK

Marcin Śliwa 

m.sliwa@mik.waw.pl

Załączniki:

mazowiecki-program-edukacji-kulturalnej.pdf - pobrań: 1000, rozmiar: 983,86 KB
mpek-diagnoza.pdf - pobrań: 1302, rozmiar: 1,17 MB
nabor-na-operatorow-regionalnychmpek.pdf - pobrań: 901, rozmiar: 186,49 KB
nabor-na-pelnomocnikampek.pdf - pobrań: 998, rozmiar: 228,03 KB
nabor-na-ekspertowmpek.pdf - pobrań: 973, rozmiar: 229,39 KB
  • Brak komentarzy