A- A A+
vimeo facebook
II Konwent Animatorów Kultury
II Konwent Animatorów Kultury

II Konwent Animatorów Kultury planowany na wrzesień 2017 w Kozienickim Domu Kultury jest inicjatywą oddolną środowisk kultury, reprezentowanych m.in. przez ogólnomazowiecką sieć – Forum Kultury Mazowsze – inicjatora i głównego organizatora Konwentu, partnera społecznego Strategii Kultury woj. mazowieckiego na lata 2015-2020. 

 

Program

Tematyka dwudniowego przedsięwzięcia zostanie poświęcona dwóm kwestiom: 

1. Prezentacji projektu dokumentu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz konsultacjom społecznym MPEK (I dzień). 

2. Wsparciu ponadpowiatowych sieci kultury w województwie mazowieckim w latach 2017-20 (II dzień).

Podczas pierwszego dnia Konwentu zostanie zaprezentowany ostateczny projekt MPEK, a następnie poddany pod debatę i konsultacje warsztatowe.

Podczas drugiego dnia Konwentu aktywne sieci kultury zaprezentują swoją działalność, a następnie przedstawią swoje oczekiwania dotyczące programów wsparcia merytorycznego i finansowego dla sieci kultury w kolejnych latach, tak by MIK, działając w imieniu samorządu woj. mazowieckiego, mógł zaplanować ich realizację do roku 2020.

 

Organizatorzy

- Inicjatorem i głównym organizatorem Konwentu jest Forum Kultury Mazowsze.

- Mazowiecki Instytut Kultury, jako regionalna instytucja kultury, jest głównym partnerem instytucjonalnym Konwentu. Uczestniczy w opracowaniu programu Konwentu poprzez udział w Zespole Programowym, a także dofinansuje ze środków samorządu woj. mazowieckiego i środków własnych koszty programowe i logistyczne Konwentu.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są pod linkiem.

Informacje o I konwencie animatorów kultury w Służewieckim Domu Kultury w 2015 roku.

 

Kontakt w MIK:

Marcin Śliwa
m.sliwa@mik.waw.pl
22 58 64 250

 

  • Brak komentarzy