A- A A+
vimeo facebook
Wyszło Szydło!
Wyszło Szydło!

Projekt Wyszło Szydło! był realizowany w 2013 roku. Stanowił on kontynuację, rozwinięcie i podsumowanie naszej trzyletniej obecności w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim w ramach eksperymentalnych projektów realizowanych w poprzednich latach: Cięcie, Blok3 i Prolog.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na mniejsze ośrodki miejskie, takie jak powiatowe miasto Szydłowiec, jako miejsca o ciekawym i często nieoczywistym potencjale kulturalnym. Z drugiej strony, ważnym aspektem projektu Wyszło Szydło! była współpraca z podmiotami działającymi na miejscu oraz wsparcie lokalnych animatorów, organizacji i instytucji.

Projekt Wyszło Szydło! składał się trzech modułów:

W ramach modułu Blok3 odbył się cykl warsztatów skupionych wokół zagadnień związanych z przestrzenią miejską (i wiejską), dizajnem, street artem i land artem. Przeprowadzili je m.in. Robotnicy Sztuki z PGR ART, Pracownia K oraz tandem 3D czyli Dizajn dla Dzieci.

Program modułu Cięcie 2013 zakładał kontynuację i rozwinięcie działań z lat poprzednich, czyli rezydencji instytucji kulturalnych. Tym razem w Szydłowcu gościli: Centrum Myśli Jana Pawła II, Festiwal Przetwory, Krzysztof Żwirblis z projektem Muzeum Społeczne oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Centrum Kultury i Sportu Zamek oraz Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie Projektoriat prowadziły natomiast swoją rezydencję w okolicznych miasteczkach i wsiach.

Moduł Opowieści wokół nas skupiał się wokół szydłowieckiej miejskiej legendy o zaginionym mieście Zygmuntowie. Poprowadziliśmy warsztaty dla dzieci w miejscowości Wysoka, w powiecie szydłowieckim. Zrealizowaliśmy także spotkanie i warsztaty z dziennikarzami, a całe działanie zakończyło się symbolicznym odtworzeniem Zygmuntowa.

Podsumowaniem działań był Festiwal Wyszło Szydło!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy:
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu „Zamek”
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”

Partnerzy:
PGR ART; 3d czyli Dizajn dla Dzieci; Pracownia K; Fundacja Form i Kształtów; Parque nō; Centrum Myśli Jana Pawła II; Przetwory, Rezydencja Twórczego Recyclingu; Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Patron medialny:
Naszszydlowiec.pl