A- A A+
vimeo facebook
Koniec z przyciąganiem widza - warsztat
27 // 03 // 2020
Koniec z przyciąganiem widza - warsztat

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wyjątkową sytuację, Zarząd Województwa Mazowieckiego, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców województwa, zdecydował o czasowym zamknięciu dla odwiedzających wszystkich samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (Coronavirus). W związku z tą decyzją warsztat Koniec z „przyciąganiem widza” zostaje odwołany i odbędzie się w nowym terminie, o którym będziemy informować.

Data: ...

Miejsce: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12

Godziny: 10:00 - 18:00 

Liczba miejsc na warsztacie ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kim są nieuczestnicy wydarzeń kulturalnych? Kto i dlaczego nie korzysta z naszej oferty? Jakie są bariery? Czy instytucje i organizacje kultury powinny zadawać sobie takie pytania? Czy posiadają zasoby, które pozwalają na pracę z potencjalnymi grupami odbiorców oraz przyszłymi uczestnikami? Jak projektować komunikację skierowaną do potencjalnej publiczności? Jak i gdzie szukać niewidzów? Jak nie wpaść w pułapkę reklamowania, promowania i kierowania oferty instytucji i organizacji kultury “do wszystkich”?

Warsztaty poświęcone planowaniu strategii komunikacji, metodom pozyskiwania danych, zasadom segmentacji, zmieniającym się modelom uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej oraz aktywizowaniu działań mających na celu opracowanie nowej oferty dla nowych uczestników, oraz prowadzenie komunikacji istniejącej oferty do nowych odbiorców.

Warsztaty skierowane do osób odpowiedzialnych za komunikację, promocję, marketing, PR, programowanie, działalność edukacyjną, atmosferę, obsługę widowni, pracę na froncie i projektowanie doświadczeń użytkowników, turystów, mieszkańców, widzów, odbiorców itp.

Prowadzenie:

Dominika Jagiełło

Prowadząca zespół edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i koordynatorka programu wolontariatu dla osób młodych i dorosłych „Działaj z Muzeum”. Z wykształcenia politolożka i trenerka i coach, absolwentka europejskich podyplomowych studiów „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez lata pracująca na rzecz podmiotowej pracy z młodzieżą w programie „Młodzież w działaniu” Erasmus+: Młodzież w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i europejskiej sieci SALTO-YOUTH, gdzie prowadziła szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej, świadomości zaangażowania społecznego i budowania zespołów w języku polskim i angielskim. Współpracuje z “Ochotnikami Warszawskimi” i WPEK realizując warsztaty dotyczące wolontariatu i pracy z publicznością. Inicjatorka, producentka wydarzeń społecznych i kulturalnych. Od ponad ćwierć wieku śpiewa w żeńskim chórze kameralnym. Trenerka rozwoju publiczności oraz członkini warszawskiej sieci praktyków i praktyczek ADESTE Warszawa działającej na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawiaków w kulturze

Justyna Wrońska

Z wykształcenia jest teatralożką oraz instruktorką terapii uzależnień. Przez lata pracowała z grupami artystycznymi, socjoterapeutycznymi oraz prowadziła szkolenia z zakresu pracy z ludźmi oraz pracy w zespole. Przez całe życie zawodowe związana była z organizacjami działającymi w obszarze kultury: zespołami alternatywnymi, placówkami wychowania pozaszkolnego, domami kultury, warszawskimi teatrami (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr Baj). Od 2010 roku zajmuje się marketingiem i pracą z publicznością w instytucjach kultury oraz przy Festiwalu AfryKamera. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz trenerką rozwoju publiczności. Jest członkinią warszawskiej sieci praktyków i praktyczek ADESTE Warszawa działającej na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kulturze.

Artur Szczęsny

Magister sztuki, ukończył studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik działu komunikacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Wykładowca „Audience Development” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek zrzeszenia Forum Kraków. Trener rozwoju publiczności i członek warszawskiej sieci praktyków i praktyczek ADESTE Warszawa działającej na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze. Był współtwórcą interdyscyplinarnej Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Biennale Warszawa i pełnomocnikiem dyrektora ds. komunikacji (2017–2019). Wcześniej kierował działem komunikacji i promocji w Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz działem promocji i PR w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Był rzecznikiem prasowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Współpracował z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w okresie dyrekcji Macieja Nowaka, m.in. przy organizacji Warszawskich Spotkań Teatralnych i koordynacji projektu e-teatr.tv oraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice – Miasto Ogrodów. W latach 2011–2013 był przedstawicielem Marszałka Województwa Śląskiego w kapitule nagrody teatralnej Złota Maska.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koniec z „przyciąganiem widza”

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaką instytucję/organizację reprezentujesz? (w innym przypadku: osoba indywidualna/freelancer/nie dotyczy):
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Jakie masz oczekiwania wobec warsztatu? Z czym chciał(a)byś wyjść?
Jaką pełnisz rolę w pracy i co jest Twoim zadaniem?
Czy korzystasz w swojej pracy z badań? Jeśli tak, to z jakich?
Czy widzisz potrzebę poszerzenia publiczności? Jeśli tak, to dlaczego?
Jeśli masz jakieś uwagi, sugestie, propozycje np. dotyczące tematów warsztatów z których chciałabyś/chciałbyś skorzystać w ramach MAKaKu, wpisz je poniżej:
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu - publikację w formie mapy on-line, publikację w serwisach Facebook i Instagram na profilach prowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium i Mazowiecki Instytut Kultury, a także w materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Wyrażam też zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytutu Kultury - na podstawie państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celach archiwizacyjnych jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody

  • Brak komentarzy