A- A A+
vimeo facebook
VII edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu –„Kocham Cię jak Irlandię – Wilde, Beckett, Shaw i inni”
29 // 07 // 2019
VII edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu –„Kocham Cię jak Irlandię – Wilde, Beckett, Shaw i inni”

Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 20 lat.
Organizatorami są: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Festiwal inspiruje młodych ludzi do poszukiwań twórczych, rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz doskonalenia umiejętności artystycznych. W tym roku dodatkowo nacisk położony jest na aktywizację młodzieżowych teatrów amatorskich i środowiska młodzieżowego i popularyzowanie piękna teatru i literatury polskiej odnoszącej się do problematyki i kultury irlandzkiej .

W tegorocznej edycji uczestnikom proponuje się takie sztuki irlandzkie jak np.:
R.B. Sheridan, „Szkoła obmowy”, Warszawa 1956;
G.B. Shaw „Pigmalion” (wiele wydań) Sztuki przyjemne i nieprzyjemne, t. 1-2, Warszawa 1956;
Oscar Wide „Cztery komedie”. Warszawa 1961;
W.B. Yeats „Dramaty”, Warszawa 1994;
J.M. Synge „Jeźdźcy do morza”, „Dialog” 1957, nr 3;
Samuel Beckett „Czekając na Godota” (wiele wydań);
Brian Friel „Tańce w Ballybeg, „Dialog” 1993, nr 4.;
Conor Mc Pherson, „Toma”, „Dialog”, nr 11.,
Martin Mc Donagh, „Kaleka z Inishmaan, „Dialog” 1998, nr 5;
Królowa piękności z Leenane i inne sztuki, Warszawa 2002;
Tradycyjnie w opozycji. Antologia młodego dramatu irlandzkiego, Warszawa 2014.

Jak wziąć udział?
Należy wypełnić deklarację na „Karcie zgłoszenia” i przesłać ją do 29 lipca br.

Co trzeba przygotować?
Nagrany spektakl należy zamieścić w serwisie internetowym VIMEO lub YouTube lub przesłać za pośrednictwem internetowej platformy do wysyłki plików typu WETRANSFER w terminie do 7 października 2019 r. Po zamieszczeniu filmu na jednym z wymienionych portali należy przesłać link na adres: anna.grzywacz@mazovia.pl oraz edukacja@teatrpolski.waw.pl .Czas trwania widowiska teatralnego nie powinien być krótszy niż 20 min. i dłuższy niż 60 min.

Przewidziane nagrody
Nagrodą Festiwalu jest m.in. wystawienie przez laureatów na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie wybranego przez Komisję spektaklu oraz warsztaty teatralne zorganizowane przez Teatr.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.mazowia.pl

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/edukacja-kulturalna/21616-vii-edycja-festiwalu-teatrow-mlodziezowych-na

  • Brak komentarzy