A- A A+
vimeo facebook
Organizacje mogą mieć realny wpływ na kształt ogłoszenia konkursowego
26 // 03 // 2019
Organizacje mogą mieć realny wpływ na kształt ogłoszenia konkursowego

Magda Dobranowska-Wittels: – Forum Dialogu Społecznego (FKDS) do tej pory było skierowane głównie do członków Komisji Dialogu Społecznego. Teraz czeka nas zmiana, większe otwarcie?

Zbigniew Wejcman, ekspert Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), Stowarzyszenie BORIS: – Forum Komisji Dialogu Społecznego w dalszym ciągu tworzone jest przez organizacje reprezentujące poszczególne Komisje, zarówno branżowe, jak i dzielnicowe. Uważamy jednak, że spotkania Forum mogą być dla wielu stowarzyszeń i fundacji dobrą okazją do poznania istotnej roli KDS-ów, szczególnie przy dynamicznie zmieniających się warunkach funkcjonowania sektora pozarządowego. Docelowo takie organizacje, poprzez przyjście na spotkanie Forum, powinny zostać zachęcone do uczestnictwa w pracach Komisji – branżowych lub dzielnicowych, lub obu. Obecnie mamy taką właśnie sytuację, w której KDS-y wymagają jak najszerszego udziału organizacji społecznych, ponieważ nastąpiła – uwarunkowana zmianami w przepisach prawnych – zmiana procedury konkursowej w Mieście Stołecznym Warszawa.

Marcowe Forum Komisji Dialogu Społecznego będzie poświęcone zmianom wynikającym z przepisów ustawowych, ale dotykających bezpośrednio organizacji także lokalnie. Są to zmiany dotyczące ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych. Mamy nowe wzory ogłoszeń konkursowych, oferty, umowy. Jaki jest program FKDS?

– Będzie to 2-godzinne spotkanie, które chcielibyśmy przede wszystkim poświęcić bardzo ważnemu elementowi zmiany, która wynika z nowych rozporządzeń i wprowadzenia zmienionej procedury konkursowej w Mieście Stołecznym Warszawa. Mam na myśli ogłoszenie konkursowe. Jest to w naszym przekonaniu merytorycznie najistotniejszy dokument, który każdorazowo powinien kierować uwagę organizacji pozarządowych na to, jaki pomysł na działanie ma dana jednostka samorządu – dzielnica czy któreś z biur Miasta Stołecznego. Ogłoszenie konkursowe ma kierować uwagę organizacji na takie rzeczy jak: cele oferty, którą organizacja składa, jak grupa docelowa, z którą organizacja ma pracować, jak rezultaty, które organizacja powinna w wyniku tej pracy osiągnąć.

Teraz ogłoszenie konkursowe będzie dużo ważniejszym dokumentem niż wcześniej?

– Zdecydowanie. W Polsce w ogóle niezbyt duża liczba przedstawicieli jednostek samorządu ma świadomość tego, jaki ważny krok w kierunku rewolucyjnej zmiany dokonały rozporządzenia z roku ubiegłego wprowadzone przez Narodowy Instytut Wolności. Niemal cały system dotychczasowej współpracy samorządu z organizacjami opierał się – w moim przekonaniu – na zasadzie wsparcia. Pieniądze z samorządu trafiały na zadania, które były szerokim wsparciem trzeciego sektora. Kto co sobie wymyślił, to mógł robić za pieniądze publiczne, o ile wnosił mniejszy czy większy wkład własny. Dzisiaj ten system się o tyle zmienia, że organizacje będą musiały się rozliczać docelowo z rezultatów swoich działań, a nie przez dokumenty księgowe. Dokumenty księgowe trzeba będzie zbierać na wypadek kontroli, natomiast najważniejszym fragmentem w ofercie będą rezultaty. Jeśli samorząd nie określi, co by chciał uzyskać z realizacji danego zadania, wówczas organizacja będzie miała trudność ze sformułowaniem rezultatów, które są do zaakceptowania przez samorząd.

Podwójny ból głowy się robi, bo z jednej strony, przy słabo opisanym zapytaniu w ogłoszeniu konkursowym, przy zbyt ogólnie określonych parametrach organizacja będzie miała trudność w sformułowaniu właściwej oferty do samorządu. A z drugiej strony, sam samorząd, jego komisja konkursowa będzie miała kłopot z weryfikacją tej oferty, porównaniem jej do innych.

Dzisiaj samorząd w ogłoszeniu pisze np. „Ogłaszamy konkurs na aktywizację osób starszych”. W nowym systemie ogłoszenie powinno bardziej precyzyjnie parametryzować o jaką grupę chodzi, gdzie te osoby zamieszkują, jaki teren, bo być może on jest szczególnie zaniedbany i nie ma tam dla nich oferty. Czy ta aktywizacja to ma być aktywizacja w obszarze dostępu do dóbr kultury czy zwiększenia umiejętności społecznych, budowania dobrych relacji międzysąsiedzkich czy poprawy kondycji psychofizycznej? To są zupełnie różne działania.

Tutaj pojawia się ważna rola organizacji, które w Warszawie, poprzez komisje dialogu społecznego, konsultują ogłoszenia konkursowe. Organizacje najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby w terenie. Powinny więc być szczególnie zainteresowane wpływaniem na treść tych ogłoszeń…

– Na tle całego kraju, i to już od 2004 r., posiadamy w warszawskim systemie współpracy między samorządem a organizacjami unikalny zasób – Komisje Dialogu Społecznego. Każde zjawisko występujące na terenie Miasta Stołecznego może być przez te komisje ujęte we współpracy z danym urzędem, biurem, referatem, wydziałem. Organizacje mogą mieć realny wpływ na kształt ogłoszenia konkursowego. Wiele Branżowych Komisji Dialogu Społecznego i część Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego z tych możliwości korzysta. Problem jest taki, że nie wszystkie. To wynika z różnych przyczyn. Jednak z pewnością bez przekazania konkretnej wiedzy i podpowiedzi dla urzędników, ogłoszenia nie będą pomagały w przygotowaniu i realizacji właściwej oferty ze strony organizacji pozarządowych.

Temu ma być poświęcone najbliższe spotkanie FKDS. Chcemy porozmawiać o znaczeniu ogłoszenia konkursowego. O tym, co można zrobić, jak zachęcać organizacje działające w KDS, aby mocniej współpracowały z urzędnikami w formułowaniu tej oferty, ponieważ ma ona znaczenie absolutnie kluczowe.

Obok części poświęconej ogłoszeniu konkursowemu, uczestnikom i uczestniczkom spotkania FKDS proponujemy także możliwość rozmów stolikowych. Tutaj tematy można wcześniej do nas, organizatorów, zgłaszać. Przygotujemy miejsce na takie mniejsze spotkania, w trakcie których zainteresowani daną tematyką mogą ze sobą podyskutować. Organizacje zgłaszające tematy są moderatorami rozmów przy stolikach.

Kiedy jest to spotkanie? Gdzie?

– Spotkanie odbędzie się we wtorek, 26 marca 2019 r. w godzinach od 17:00 do 19:30. W interesującym miejscu, bo w Pawilonie ZODIAK w Pasażu Wiecha 4, na tyłach dawnych DT Centrum. Nowo otwarte miejsce do spotkań, debat. Myślę, że dla uczestników to będzie podwójna korzyść, ponieważ można zobaczyć nowe miejsce i wziąć udział w ważnym dla organizacji spotkaniu. W obu przypadkach przyjrzymy się temu, co znamy od lat, ale na nowo. I nowej roli organizacji pozarządowych w tym fragmencie procedury konkursowej Miasta. Zapraszamy!

https://publicystyka.ngo.pl/wejcman-organizacje-moga-miec-realny-wplyw-na-ksztalt-ogloszenia-konkursowego

 

  • Brak komentarzy