A- A A+
vimeo facebook
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W INSTYTUCJI KULTURY - UMIEJĘTNOŚCI LIDERA CZ. 1
12 // 09 // 2017
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W INSTYTUCJI KULTURY - UMIEJĘTNOŚCI LIDERA CZ. 1

Cele szkolenia:

Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem w instytucji kultury: zróżnicowanych pod kątem kultury organizacji: artyści, administracja i inni.
Rozwój umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi: komunikacji, motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności, egzekwowania.
Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby współpracowników w celu zwiększenia efektywności i elastyczności w kierowaniu zespołami.
Wymiana doświadczeń pomiędzy liderami w różnych instytucjach kultury: osobami o różnym stażu i stylach kierowania, tworzenie dobrych praktyk zarządzania w specyficznym środowisku instytucji kultury.

Kompetencje, które uczestnicy nabędą w trakcie szkolenia:

 • Znajomość kultur organizacyjnych, obecnych w instytucjach kultury i wynikających z nich metod kierowania.
 • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji.
 • Umiejętności konstruktywnej komunikacji z zespołem.
 • Umiejętności delegowania zadań i powierzania odpowiedzialności.
 • Poznanie metod pozapłacowego motywowania pracowników.
 • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
 • Umiejętności liderowania zespołowi projektowemu, bez formalnego zwierzchnictwa.
 • Rozwój kompetencji w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników, udzielania informacji zwrotnych.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności pracy z zespołami.

Warsztat prowadzi: Monika Klonowska

Ilość godzin: 15

Liczba uczestników: 20 osób

Termin: 2-4 października 2017

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Irmina Recka-Wyżga , irecka@nck.pl, tel. 22 21 00 117, 518 332 896

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w trakcje trwania rekrutacji) można wypełniać między 4-12 września 2017 (włącznie).

Kryterium wyboru: decyduje kolejność zgłoszeń

Koszty

600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania (pokoje 2-osobowe) w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd spod PKiN w Warszawie do ośrodka szkoleniowego.
W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu meilowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 14 września 2017. Termin dokonania wpłaty do 20 września 2017 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem cz. 1"

 • Brak komentarzy