A- A A+
vimeo facebook
Kultura bez wyjątku: cykl szkoleń z projektowania oferty kulturalnej
14 // 03 // 2017
Kultura bez wyjątku: cykl szkoleń z projektowania oferty kulturalnej

I Blok tematyczny: Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Zgodnie z ratyfikowaną w 2012 roku Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, państwo - a więc między innymi instytucje publiczne - ma obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym pełen dostęp do kultury. Blok jest zaproszeniem do refleksji nad skuteczną komunikacją, udostępnianiem kultury i włączaniem osób z niepełnosprawnością w program działań podmiotów kultury. Szkolenia stanowią wprowadzenie dla instytucji kultury, które nie pracowały dotychczas z tą grupą odbiorców. Uwzględniają specyfikę danej grupy, jej potrzeby i możliwości, potencjalne trudności oraz bariery we współpracy, dostępie do kultury i uczestnictwie. W programie szkoleń znajdą się: wizyty studyjne, spotkania z twórcami kultury, prezentacja przykładowych działań włączających oraz przegląd instytucji i organizacji, które można zaprosić do współpracy przy tworzeniu oferty dla osób z  niepełnosprawnością.

 Adresaci szkoleń:

 • pracownicy instytucji kultury, którzy chcieliby włączyć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w swoje działania kulturalne
 • animatorzy i edukatorzy, którzy pracują z różnorodnymi społecznościami i chcą uwzględniać w swoich działaniach potrzeby i twórczość wszystkich ich członków.
 • praktycy, zainteresowani kulturą włączającą, którzy do tej pory nie pracowali z osobami z niepełnosprawności

Uczestnicy szkoleń:

 • poznają charakterystykę i specyficzne potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, co pozwala na skuteczną komunikację z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poznają przykładowe narzędzia i techniki, które umożliwiają udostępnianie kultury osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poznają przykłady konkretnych działań kulturalnych zrealizowanych przez, z lub dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • spotkają twórców i ekspertów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • odwiedzą instytucje, których działania angażują osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, jakie dokumenty zobowiązują instytucje kultury do udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością oraz gdzie szukać informacji o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, z jakimi instytucjami i organizacjami można nawiązać współpracę przy projektowaniu takich działań.

 

Liczba uczestników każdego szkolenia: 20 osób.

Koszt szkolenia dla uczestnika: 369 zł brutto / 300 zł netto

Rekrutacja: Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza i rozpoczyna na około pięć tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. 

 

II blok tematyczny: Różne grupy wiekowe

W ubiegłym roku dwa szkolenia poświęciliśmy metodyce pracy z młodzieżą i seniorami. W tym roku planujemy rozszerzyć ofertę o projektowanie działań dla dorosłych, dzieci i całych rodzin. O czym warto pamiętać przy projektowaniu i promowaniu dla nich oferty? Jak skutecznie zaangażować konkretną grupę wiekową? Jak inicjować i wspierać działania międzypokoleniowe? Szkolenia mają z jednej strony dostarczyć uczestnikom inspiracji, a z drugiej - umożliwić wymianę doświadczeń i spełnić rolę superwizji i rozmowy o sytuacjach trudnych. Harmonogram szkoleń podamy w późniejszym terminie

Adresaci szkoleń:

 • pracownicy instytucji kultury, którzy prowadzą projekty lub programy skierowane do i współtworzone przez daną grupą wiekową.
 • animatorzy, którzy chcą się podzielić swoimi refleksjami i znaleźć odpowiedź na pytania wynikające z doświadczenia z pracy z daną grupą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Brak komentarzy