A- A A+
vimeo facebook
Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach
11 // 02 // 2016
Seminarium: NGO – zorientuj się w ustawach

Spotkanie pozwoli uczestnikom/-czkom zapoznać się z ostatnio uchwaloną przez parlament nowelizacją UDPPW, w szczególności w zakresie definicji i stosowania statusu OPP i odpłatnej działalności statutowej, a także form współpracy III sektora i administracji publicznej. Przedstawione też zostaną informacje o zmianach w jednej z najstarszych i najważniejszych dla aktywności społecznej ustaw – prawie o stowarzyszeniach z 1989 r.

  • Termin: 11 luty 2016
  • Godziny: 13:00-16:00
  • Miejsce: siedziba SCWO, ul. Warecka 4/6, Warszawa

Osoba prowadząca: Zbigniew Wejcman, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie eksperckie w zakresie wspierania organizacji sektora obywatelskiego.

więcej szczegółów >>

Termin: 11 lutego 2016, w godz. 13.00-16.00. Zgłoszenia do 7 lutego 2016

  • Brak komentarzy