A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!
08 // 05 // 2015
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!

Przedstawicielko i Przedstawicielu edukacyjnej organizacji pozarządowej z Mazowsza!

 

Chcesz, aby Twoja organizacja mogła się rozwijać, ale nie wiesz jak to zrobić?

Chcesz działać, ale nie wiesz, jak pozyskać fundusze?

Chcesz się lepiej porozumiewać z władzami samorządowymi i innymi partnerami?

Potrzebujesz inspiracji i rozmowy?

Nie chcesz być sama? Nie chcesz być sam?

Zgłoś się do nas, by współtworzyć Mazowiecką Sieć Edukacyjną.

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów ziemskich z całego Mazowsza, działające w sferze szeroko rozumianej edukacji, do współtworzenia Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej (MSE).

Zobacz, co możesz zyskać, co może zyskać Twoja organizacja.

 

KONTAKTY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, WZAJEMNE WSPARCIE

Przedstawiciele mazowieckich organizacji będą mogli poznać inne organizacje edukacyjne ze swojego powiatu oraz z całego Mazowsza, wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami – zarówno w zakresie działalności merytorycznej, jak i współpracy lokalnej.

 

ROZWÓJ OSOBISTY, NOWE UMIEJĘTNOŚCI, WZROST WIEDZY I KOMPETENCJI PRZYDATNYCH W ZARZADZANIU ORGANIZACJĄ

Wszyscy uczestnicy naszego projektu będą mogli zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności. W trakcie cyklu warsztatów szkoleniowych i spotkań, przekażemy szereg aktualnych informacji dotyczących ram prawnych działań edukacyjnych, pozyskiwania środków, metod lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami, a także na poziomie gminy, powiatu, województwa. Nauczymy także, jak korzystać z dostępnych narzędzi komunikacji. W niektórych spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele władz mazowieckich powiatów.

 

Zapewnimy też stały dostęp do poradnictwa prawnego, a dla szczególnie aktywnych stworzymy możliwość konsultacji programów współpracy z JST oraz projektów i wniosków aplikacyjnych.

 

MOŻLIWOŚĆ TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY I CIĄGŁEGO ROZWOJU. ZWIĘKSZENIE WPŁYWU NA RAMY PRAWNE, NA OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ

Uczestnicy projektu zyskają możliwość trwałego wzmocnienia swojej organizacji i zakresu jej oddziaływania - utworzą sieć współpracy, komunikacji, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń. Będą tworzyć, liczące się w skali całego województwa, środowisko edukacyjnych organizacji pozarządowych, które będzie dla władz lokalnych i regionalnych liczącym się partnerem w tworzeniu polityki i działań oświatowych.

 

Sieć będzie budowana w projekcie „Mazowiecka Sieć Edukacyjna” realizowanym ze środków PO KL w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”.

 

Formularze do pobrania >>

 

Joanna Pietrasik -  joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl

 

  • Brak komentarzy