A- A A+
vimeo facebook
SZKOLENIE KULTURA. ROZWÓJ. POLITYKA. O TWORZENIU I REALIZACJI MIEJSKICH POLITYK KULTURALNYCH
06 // 09 // 2015
SZKOLENIE KULTURA. ROZWÓJ. POLITYKA. O TWORZENIU I REALIZACJI MIEJSKICH POLITYK KULTURALNYCH

Urzędnicy miejscy zaangażowani w tworzenie polityki kulturalnej pilnie poszukiwani!

Narodowe Centrum Kultury rozpoczyna nowy projekt. Tym razem skierowany do urzędników samorządu terytorialnego, których interesuje rozwój miejskiej polityki kulturalnej. Do tych, którzy rozumieją potencjał kultury i chcą zdobyć praktyczną wiedzę nt. sposobów wykorzystywania go w działaniu na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 

Profil uczestnika:

Nasze szkolenie kierujemy do osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat tego, w jaki sposób można wspomóc rozwój kultury miejskiej i wzmocnić jej znaczenie dla rozwoju całego miasta. To propozycja skierowana do tych, którzy rozumieją potencjał kultury i chcą nauczyć się praktycznych sposobów wykorzystywania jej w działaniu na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dlatego w szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy urzędników miejskich zajmujących się kulturą i polityką kulturalną, którzy poszukują wiedzy i narzędzi umożliwiających tworzenie spójnego, konstruktywnego i merytorycznego pomysłu na tworzenie warunków do rozwoju miejskiej kultury.

 

Cele szkolenia

Dowiedzenie się na czym polega strategiczne podejście do opracowania i wdrażania miejskiej polityki kulturalnej.

Opracowanie spójnej koncepcji wdrażania zmiany w zakresie miejskiej polityki kulturalnej.  

Sieciowanie i identyfikowanie obszarów współpracy, wsparcia i konsultacji.

Wzmocnienie umiejętności negocjacji i problemowego podejścia do rozwiązywania konfliktów.

Wzmocnienie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych.

Kompetencje, które zdobędą uczestnicy w wyniku szkolenia

 

Dowiesz się:

w jaki sposób funkcjonuje system odpowiedzialny za tworzenie i realizację polityk kulturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST);

w jaki sposób przebiegają procesy mające kluczowe znaczenie dla efektywności polityk kulturalnych w JST w Polsce i na świecie;

w jaki sposób analizować stan polityki kulturalnej w JST;

w jaki sposób skutecznie i efektywnie organizować proces tworzenia strategii rozwoju polityki kulturalnej w jednostkach samorządu terytorialnego;

w jaki sposób formułować zapytania ofertowe dotyczące badań i opracowań merytorycznych w dziedzinie polityki kulturalnej w samorządzie lokalnym oraz będą umieli odróżnić dobrze zrealizowane badania od tych złych;

w jaki sposób organizować ewaluację działań kulturalnych w JST.

Nauczysz się:

 

w sposób przejrzysty i zwięzły formułować argumenty istotne dla procesów tworzenia i realizacji polityki kulturalnej w JST;

budować międzysektorowe zespoły zdolne do realizacji działań kulturalnych wychodzących poza sektor kultury, a mających istotne znaczenie dla funkcjonowania JST;

koordynować proces tworzenia i realizacji polityki kulturalnej w JST;

prowadzić efektywne negocjacje z aktorami, podmiotami i ośrodkami ważnymi dla polityki kulturalnej JST;

identyfikować istotne działania i kwestie mające znaczenie dla powodzenia procesów dotyczących tworzenia i realizacji miejskich polityk kulturalnych JST.

Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony po zamknięciu listy uczestników, ponieważ będzie uwzględniał informacje przedstawione w formularzu rejestracyjnym (m. in. oczekiwania uczestników, obszary polityki kulturalnej, w których działają).

 

Prowadzący:

 

Trener: Maja Branka

Zespół ekspertów: Agata Etmanowicz,  Artur Celiński

 

Kiedy?

1 Spotkanie - 30.09/02.10.2015   

2 Spotkanie - 19/21.10.2015

3 Spotkanie - 25/27.11.2015

 

REKRUTACJA

 

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w trakcje trwania rekrutacji) można wypełniać między 24 sierpnia - 6 września 2015r. (włącznie). 

 

Urzędnicy samorządu terytorialnego mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników szkolenia. W przypadku pozostałych osób decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 7 września 2015 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udział we wszystkich 3 spotkaniach.

 

Regulamin szkolenia Kultura. Rozwój. Polityka. TUTAJ

 

Koszt całego szkolenia: 1500zł brutto

 

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. 

 

Termin dokonania wpłaty:  11 Września 2015 r

 

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Kultura rozwój polityka"

 

W cenę szkolenia wliczone są:

udział w zajęciach,

wyżywienie,

nocleg (pokoje dwuosobowe),

transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa

materiały szkoleniowe,

zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

________________________________________

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Małgorzata Cieślińska

Tel.: 501 531 992, e-mail: mcieslinska@nck.pl

 

Karina Poteralska

Tel.: 22 21 00 147, e-mail: kpoteralska@nck.pl

 

więcej >>

  • Brak komentarzy