A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2020
23 // 03 // 2020
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2020

 

Czym jest Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy?

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, które tworzymy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (angstorytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury. To ponad 80 godzin praktycznej, bezpłatnej nauki, wspólnych poszukiwań inspiracji, zgłębiania ciekawych i nietuzinkowych wątków narracyjnych. Podczas warsztatów nauczymy się, jak komponować historie, jak pisać scenariusz, jakich metod użyć, by swobodnie snuć opowieść. To również droga do poszukiwań i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie spektakli narracyjnych, słuchowisk, podcastów. Inicjatorem i organizatorem Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy jest Mazowiecki Instytut Kultury. Partnerem pilotażowej edycji projektu w roku 2020 jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Projekt jest realizowany przy udziale wykładowców i studentów IKP UW. Przy tworzeniu ram organizacyjnych projektu oparliśmy się na wynikach badań opublikowanych w raporcie MIK  z 2019 r. „Potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. mazowieckim”.

Dla kogo jest Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy?

Do udziału w projekcie zapraszamy edukatorów, instruktorów, nauczycieli, wychowawców, społeczników z terenu woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja obecności we wszystkich spotkaniach warsztatowych oraz finale projektu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w MSO wraz z wyszczególnionymi zakresami warsztatowymi. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Gdzie pracujesz i na czym polega Twoja praca?
Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?
O czym i komu chciałbyś opowiadać?
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie Mazowiecka Szkoła Opowiadacza Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia warsztatów na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a, oraz w celach archiwizacyjnych jak prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podst. Art.6 ust. 1 lit f 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe Uczestników warsztatów przetwarzane będą przez czas realizacji warsztatów przez Mazowiecki Instytut Kultury a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody


REGULAMIN

Co jest naszym celem? Jak będziemy pracować?

Naszym celem jest rozwój umiejętności tworzenia zajmujących opowieści, performance’ów narracyjnych, a także komunikacji z odbiorcą poprzez żywą, autentyczną wypowiedź. Odnalezione historie staną się wątkami spektakli, wystaw, spacerów, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych i społecznych. Przekonamy Was, że przy dobrze przemyślanej strukturze opowieści, improwizacja jest czystą radością. Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to droga do szukania nowych sposobów na bliski kontakt ze słuchaczami. Podczas zajęć zaopiekujemy się najważniejszymi narzędziami opowiadaczki/opowiadacza: głosem, oddechem, ciałem i wyobraźnią. W procesie twórczym skorzystamy z literatury, źródeł archiwalnych, fotografii, lokalnego dziedzictwa, tradycyjnych bajek, legend, pieśni. Zadbamy o wzmocnienie twórczego potencjału uczestników – opanujemy kilka technik wydobywania dźwięków z instrumentu zwanego ciałem oraz z przedmiotów codziennego użytku – staniemy się muzycznymi ilustratorami własnych historii. Stworzymy z Wami wielowątkową opowieść, którą zaprezentujemy w finale projektu. Nauczymy Was, jak nagrywać słuchowiska i podcasty. Pod naszymi opiekuńczymi skrzydłami napiszecie scenariusz, wyreżyserujecie, nagracie, zmontujecie i opublikujecie własny podcast.
Będzie aktywnie, nowatorsko i bardzo twórczo!
Projekt składa się z trzech paneli warsztatowych:
Storytelling w działaniach praktyka kultury. Warsztaty z Beatą Frankowską i Anią Woźniak.
- Rytm opowieści, czyli muzyczna ilustracja spektakli i słuchowisk. Warsztaty z Krzyśkiem Guzewiczem.
- Daj się usłyszeć. Warsztaty tworzenia podcastów i słuchowisk. Prowadzenie: Dominika Wysmułek i Jacek Wolszczak.

Gdzie odbędą się warsztaty?

Wszystkie warsztaty odbędą się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (ul. Z. Krasińskiego 9; 06-406 Opinogóra). Zapewniamy nocleg w pokojach 1-2-osobowych i obiady w czasie trwania zjazdów warsztatowych. Nie zwracamy kosztów dojazdu.
Finał projektu – Mazowiecki Wieczór Opowieści – odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury (Elektoralna 12, 00-139 Warszawa). Nie pokrywamy kosztów dojazdu do Warszawy. 

 

Terminy działań:

31 marca - 1 kwietnia; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. (UWAGA! Zajęcia odwołane!)
Storytelling w działaniach praktyka kultury. Warsztaty z Beatą Frankowską i Anią Woźniak.

22-23 kwietnia; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Storytelling w działaniach praktyka kultury. Warsztaty z Beatą Frankowską i Anią Woźniak.

19-20 maja; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Storytelling w działaniach praktyka kultury. Warsztaty z Beatą Frankowską i Anią Woźniak.

9 czerwca, godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Rytm opowieści – udźwiękawianie opowieści na żywo, podcastów i słuchowisk.
Warsztaty z Krzysztofem Guzewiczem.

22-23 września; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Bądź słyszalny – podcast, słuchowisko. Warsztaty z Dominiką Wysmułek i Jackiem Wolszczakiem.

13-14 października; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Bądź słyszalny – podcast, słuchowisko. Warsztaty z Dominiką Wysmułek i Jackiem Wolszczakiem.

17-18 listopada; w godz. 10-18; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Bądź słyszalny – podcast, słuchowisko. Warsztaty z Dominiką Wysmułek i Jackiem Wolszczakiem.

9 grudnia 2020 r. godz. 19.00; Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie.
Mazowiecki Wieczór Opowieści – finał projektu

Zespół MSO

Beata Frankowska – opowiadaczka historii (storyteller), redaktorka, animatorka kultury, edukatorka, związana z pierwszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym opowiadaczy „Grupa Studnia O."; od ponad dwudziestu lat, wytrwale i nieprzerwanie, zajmuje się sztuką opowiadania, tworzy/reżyseruje spektakle opowiadania, które pokazuje w ośrodkach kultury, szkołach, bibliotekach, muzeach i na festiwalach w Polsce i zagranicą. Od 2006 roku współtworzy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (www.festiwalopowiadania.pl). Współautorka i redaktorka książki „Małe muzea, duże historie”, adresowanej do muzealników i animatorów kultury. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, związanych z dialogiem kulturowym, tożsamością, pamięcią. Prowadzi warsztaty opowiadania historii dla różnorodnych grup zawodowych, w tym dla nauczycieli, socjoterapeutów, bibliotekarzy, muzealników, edukatorów, a także dla dzieci, młodzieży, studentów. We współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zrealizowała wiele projektów związanych z opowiadaniem historii lokalnych, m.in. w Węgrowie, Biłgoraju, Zgierzu, Kazimierzu Dolnym. Od kilku lat współtworzy fundację Musszelka, gdzie łączy sztukę opowiadania z ekologią, wydaje książki dla dzieci ”. www.studnia.org 
www.musszelka.pl

Anna Woźniak – animatorka kultury, opowiadaczka, inicjatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i artystycznych. Od 2015 r. współtworzy artystyczna grupę Opowieści z Walizki, w której wspólnie z Joanną Sarnecką realizuje spektakle narracyjne. Występuje na festiwalach,  w muzeach, domach kultury, bibliotekach, świetlicach, więzieniach. Pracuje w dziale edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury przygląda się procesom kulturowym w woj.mazowieckim. Studiuje podyplomowo Pedagogikę Teatru w IKP UW. Prowadzi pracownię artystyczną Dryg i Myk w Warszawie. W działaniach warsztatowych szuka nieoczywistych środków edukacyjnych, oryginalnych koncepcji współpracy, z powodzeniem łącząc doświadczenie muzealne ze sztukami plastycznymi i żywą narracją.
www.opowiescizwalizki.pl

Krzysztof Guzewicz – muzyk, pekusjonista, edukator, muzykoterapeuta, producent. Autor perkusyjnej muzyki teatralnej. Współpracuje m.in. z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Teatrem Lalka w Warszawie, Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Instytutem F. Chopina w Warszawie. W swojej pracy stawia na ogromną szerokość pojęcia „rytm”, używając jednakowo instrumentów tradycyjnych, elektroniki czy przedmiotów codziennego użytku. Na scenie współpracował m.in. z Anną Marią Jopek, Kalmanem Baloghiem, Magdą Navarette, Kayah. Współtwórca takich formacji jak T/Aboret, MIkroelementy Chaosu, Dobroto, Tygiel Folk Banda. Jako edukator prowadzi zajęcia z zakresu rytmiki wyrażania emocji z grupami osób niepełnosprawnych, w szkołach, placówkach teatralnych. Specjalizuje się w instrumentach perkusyjnych Bliskiego Wschodu, ale rytm odnajduje wszędzie zarówno w skomplikowanej elektronice, jak i domowych łyżkach.

Dominika Wysmułek (projektantka graficzna, inicjatorka, organizatorka i koordynatorka akcji społeczno-edukacyjnych) i Jacek Wolszczak ( aktor, dziennikarz i nauczyciel). Wspólnie zrealizowali szereg nowatorskich działań artystycznych i edukacyjnych m.in.: futurystyczną grę miejską podczas festiwalu Brunonalia w Klimontowie (2011), interaktywne 50-urodziny warszawskiego kina Luna, 4 słuchowiska radiowe inspirowane kulturowymi zasobami lokalnymi w ramach projektu „Historyczne 15 minut” w Grodzisku Maz. (2016).  Od 2019 r. tworzą dwa podcasty:

“Projektanci Zmian” - audycja inspirująca do zmieniania świata na lepsze
“Obraz Tygodnia” - podcast-żart, parodiujący świat galerii, wernisaży i wielkiej sztuki.

Bogna Brewczyk — ilustratorka i graficzka. Ukończyła Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Grafiki, specjalizując się w tworzeniu filmów animowanych. Obecnie prowadzi Widoki.studio, pracuje głównie nad ilustracjami i przygotowaniem książek. Autorka plakatów do projektu.
www.instagram.com/bognabrewczyk/ 

  • Brak komentarzy