A- A A+
vimeo facebook
Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury - szkolenie
30 // 09 // 2019
Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury - szkolenie

Do kogo skierowane jest szkolenie?
liderzy instytucji kultury (biblioteki, domy kultury, niezależne centra kultury, muzea, galeria sztuki);
liderzy organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.


Podczas szkolenia uczestnicy 

poznają rolę dialogu lidera z zespołem i jego wpływ na tworzenie się kultury organizacyjnej w zarządzanych przez nich jednostkach.
poznają swoje mocne strony oraz zidentyfikują obszary do rozwoju w komunikacji z zespołem (typologia osobowości MBTI®); zrozumieją źródło różnic w zespole w takich obszarach jak; sposób realizacji zadań, wchodzenie w relacje, mierzenie się z porażką, reakcja na stres i postawy w konflikcie.
otrzymają wiedzę na temat własnej odporności psychicznej i zarządzania emocjami, tak aby skutecznie przewodzić innym.
poznają i nauczą się stosować narzędzia komunikacji z zespołem służące skutecznemu zarządzaniu, takie jak expose, rozmowa motywująca i rozwojowa, udzielanie informacji zwrotnej.
nauczą się rozpoznawać nieefektywne wzorce współpracy (np. unikanie trudnych decyzji, lęk przed porażką i ujawnieniem obiekcji, dążenie do zachowania pozornej harmonii i jednomyślności kosztem efektywności i kreatywności, kultura poszukiwania „winnych”);
Przetrenują, jak motywować zespół w trudnych sytuacjach (niepowodzenia, wypalenie zawodowe, brak zaufania w zespole, spadek kreatywności jako efekt lęku przed oceną lub porażką).
dowiedzą się, jakie mechanizmy grupowe powodują demotywację, nauczą się je rozpoznawać i skutecznie im zapobiegać.
w końcu, poznają dobre praktyki, które pozwolą zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w zespole.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

Wypełnić formularz rekrutacyjny, który dostępny będzie w dniach 1 sierpnia – 5 września 2019 roku.
w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego i wypełnionego OŚWIADCZENIA na adres agrudzinska@nck.pl do 5 września 2019 roku. Oryginał formularza należy przesłać na adres NCK po zakwalifikowaniu się na szkolenie (adres: Barbara Michalczyk, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa). Bez formularza zgłoszenie uznajemy za niekompletne i nieważne.

Przeczytaj REGULAMIN SZKOLEŃ 2019

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej).
Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 9 września 2019 roku.

Koszt szkolenia: 600, 00 PLN + 23% VAT, obejmuje:

udział w szkoleniu
wyżywienie
nocleg (pokoje dwuosobowe)
transport na trasie Warszawa – ośrodek szkoleniowy – Warszawa
materiały szkoleniowe
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.

  • Brak komentarzy