A- A A+
vimeo facebook
Kultura dla wszystkich
29 // 05 // 2015
Kultura dla wszystkich
Już dziś ruszamy z seminarium Kultura dla wszystkich w ramach projektu Kultura Włączania! Seminarium będzie odbywało się w dniach 29-31 maja 2015 roku w Węgrowie.
Kultura Dostępna - program dotacyjny Ministra Kultury
28 // 05 // 2015
Kultura Dostępna - program dotacyjny Ministra Kultury
Wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Media Meets Literacy in Warsaw
21 // 05 // 2015
Media Meets Literacy in Warsaw
Międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji medialnej organizowana przez Evens Foundation.Język konferencji to angielski.
Make Life Fair
12 // 05 // 2015
Make Life Fair
40.000 na realizację projektu w przestrzeni publicznej od Banku BPH. Weź udział w konkursie!
Działaj Lokalnie!
12 // 05 // 2015
Działaj Lokalnie!
Lokalne konkursy grantowe "Działaj lokalnie” na niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w niewielkich miasteczkach i wioskach.
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!
08 // 05 // 2015
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - uwaga inicjatywa!
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie
04 // 05 // 2015
Ruszyły mikrodotacje dla organizacji z Mazowsza - FIO Mazowsze Lokalnie
Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Spotkania i Szkolenia dla Uczestników Sieci
29 // 04 // 2015
Spotkania i Szkolenia dla Uczestników Sieci
Sytuacja osób pracujących w organizacjach pozarządowych
23 // 04 // 2015
Sytuacja osób pracujących w organizacjach pozarządowych
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu przygotowanym przez Fundację Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Nabór wniosków do programu Kultura - Interwencje
17 // 04 // 2015
Nabór wniosków do programu Kultura - Interwencje
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura - Interwencje, który ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze
Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba  czekają na zgłoszenia
15 // 04 // 2015
Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba czekają na zgłoszenia
Konkurs obejmuje zdarzenia muzealne w kategoriach: wystawy muzealne, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte oraz wydawnictwa muzealne.
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach
08 // 04 // 2015
Festyn jako wydarzenie kulturalne - szkolenie kadra kultury w Radziejowicach
Ruszyła rekrutacja na szkolenie Kadra Kultury pt. "Festyn jako wydarzenie kulturalne. Budowanie marki regionalnej, sponsoring, współpraca międzyinstytucjonalna"
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015
07 // 04 // 2015
Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015
Konkurs ofert na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy przygotowany przez Ministra Pracy i Polityki Sopłecznej
Ewolucja ku ewaluacji -  zaczynamy!
26 // 03 // 2015
Ewolucja ku ewaluacji - zaczynamy!
Dwudniowe szkolenie z ewaluacji projektów kuturalnych dla pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury w Domu pracy twórczej w Oborach
Powiat nowodworski Stolicą Kultury Mazowsza 2015
23 // 03 // 2015
Powiat nowodworski Stolicą Kultury Mazowsza 2015
Powiat nowodworski otrzymał ten zaszczytny tytuł w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Edukacja Globalna 2015 - regranting dla organizacji pozarządowych
18 // 03 // 2015
Edukacja Globalna 2015 - regranting dla organizacji pozarządowych
Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!
17 // 03 // 2015
Nabór wniosków stypendialnych w programie „Aktywność obywatelska” rozpoczęty!
W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Zgłoszone do stypendium działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
Seniorzy w akcji - konkurs grantowy
17 // 03 // 2015
Seniorzy w akcji - konkurs grantowy
Seniorzy w akcji to ogólnopolski konkurs grantowy realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji wolności. Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny.
Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie
09 // 03 // 2015
Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie
Nabór liderów lokalnych do projektu– osób z doświadczeniem w trzecim sektorze, które podejmą się współpracy przy prowadzeniu i promocji debat w ramach projektu w swoim regionie
Konkurs KULTURA POLSKA NA ŚWIECIE
25 // 02 // 2015
Konkurs KULTURA POLSKA NA ŚWIECIE
Program "Kultura polska na świecie" skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury.
Konkurs:
20 // 02 // 2015
Konkurs: "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015"
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Oferty należy składać do 20 lutego 2015.
School Education Gateway - nowy portal dla edukacji szkolnej
20 // 02 // 2015
School Education Gateway - nowy portal dla edukacji szkolnej
Nowy portal internetowy będzie źródłem informacji na temat europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz innowacyjnych praktyk. Został przygotowany z myślą o nauczycielach, pracownikach szkół, ekspertach i organizacjach działających w sektorze edukacji.
Zabytek Zadbany 2015
05 // 02 // 2015
Zabytek Zadbany 2015
Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów.
Spotkanie Informacyjne
03 // 02 // 2015
Spotkanie Informacyjne "Europa dla obywateli" 2014-2020
Bezpłatne seminarium
29 // 01 // 2015
Bezpłatne seminarium "Prawo a Social Media"
Seminaria towarzyszące konferencji Sektor 3.0
Trening OPEN SPACE w Warszawie
17 // 01 // 2015
Trening OPEN SPACE w Warszawie
Open Space stosuje się od lat i z powodzeniem na całym świecie. Również w Polsce metoda ta zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba prawdziwego dialogu i zaangażowania całego systemu w celu znalezienia rozwiązania lub tworzenia innowacji. Świetnie sprawdza się również jako sposób na dialog z interesariuszami i metoda sieciowania ludzi wokół jakiegoś tematu.
Warsztaty z Grywalizacji społecznej bezpłatnie w Warszawie
20 // 12 // 2014
Warsztaty z Grywalizacji społecznej bezpłatnie w Warszawie
Tuż przed Świętami - Fundacja Highlight/inaczej, która powstała z misją popularyzacji, wdrażania i badania narzędzia, jakim jest grywalizacja, przy rozwiązywaniu problemów społecznych, chcemy zaprosić Was na warsztaty, jak się domyślacie, o grywalizacji społecznej.
Nowe zjawiska w Warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
09 // 12 // 2014
Nowe zjawiska w Warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
Konferencję organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Ogólnopolska Giełda Projektów 2014
08 // 12 // 2014
Ogólnopolska Giełda Projektów 2014
Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Dotychczas organizowane w Warszawie, od tego roku gościć będzie w stolicach kolejnych województw. Czwarta edycja odbędzie się już 8-9 grudnia 2014 roku we Wrocławiu pod hasłem „Animacja i historie”.
VII edycja konkursu grantowego Fundacji
08 // 01 // 2014
VII edycja konkursu grantowego Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka"
W konkursach grantowych mogą brać udział wszystkie organizacje, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku.