A- A A+
vimeo facebook
ANGAŻOWANIE I INTEGRACJA GRUP - drugi termin
10 // 10 // 2022
ANGAŻOWANIE I INTEGRACJA GRUP - drugi termin
DRUGI TERMIN! Prowadzenie spotkań z grupami dzieci i młodzieży to spore wyzwanie. Inspiracja w postaci nowych gier, ćwiczeń, improwizacji i rytuałów oraz rozmów z innymi prowadzącymi potrafi dodać wiatru w skrzydła.

TERMIN: 10.10.2022 (poniedziałek), g. 10:00-16:00
MIEJSCE: Mazowiecki Instytut Kultury

Dzięki udziałowi w warsztacie zyskasz więcej pomysłów na zajęcia grupowe, do których potrzebne jest głównie ciało, głos i wyobraźnia, a więc nie generują one dodatkowych kosztów, a są ciekawe i wciągające.

Korzyścią będzie też większa świadomość jak wykorzystać to, czego się nauczysz do:

 • budowania dobrej atmosfery w grupach, opartej na bezpieczeństwie, zaufaniu, otwartości,
 • angażowania grup,
 • integracji,
 • rozwijania kreatywności,
 • podniesienia energii,
 • poprawy nastroju,
 • elastyczności,
 • koncentracji,
 • relaksacji
 • wprowadzenia do rozwijania umiejętności i rozmów na ważne tematy, jak np. komunikacja, współpraca, asertywność, pewność siebie, mocne strony.

Spotkania grupowe, jakie planujesz prowadzić, będą znacznie bardziej atrakcyjne i skuteczne oraz przyniosą Ci więcej satysfakcji.

PROWADZĄCA:

Ola Chodasz, od 20 lat prowadzi angażujące warsztaty i wydarzenia m.in. z zakresu integracji, komunikacji, współpracy, dobrostanu i odporności psychicznej. Jest licencjonowaną konsultantką AQR International, certyfikowaną trenerką PTP, STOP, superwizorką i nauczycielką metody Applied DRAMA, facylitatorką Open Space Technology. Więcej: www.ola.chodasz.pl

Warsztat Angażowanie i integracja grup - drugi termin

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Czy potrzebujesz tłumacza na język ukraiński?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu "Relacje od nowa" przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie „Relacje od nowa” tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody

Warsztat realizowany w ramach projektu "Relacje od nowa" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kontakt:
Magdalena Różycka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS 661 660 994
e-mail m.rozycka@mik.waw.pl

Autorka fotografii: Jolanta Suszko - Adamczewska

 • Brak komentarzy