A- A A+
vimeo facebook
Wizyta studyjna w Ciechanowie
03 // 10 // 2022
Wizyta studyjna w Ciechanowie
Zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 03-04 października 2022 roku w Ciechanowie w ramach projektu "Relacje od nowa".

Gospodarzem wizyty będzie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie wraz z reprezentującą go dyrektorką Panią Anną Smolińską.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z działalnością PCKiSz w Ciechanowie, poznać okolicę i działające tam podmioty kultury i organizacje oraz wziąć udział w warsztacie „Sztuka balansu w pracy, czyli jak nie zwariować w niepewnych czasach”, który poprowadzą Anna Długołęcka oraz Anna Piekarska-Szczerba.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Relacje od nowa” Mazowieckiego Instytut Kultury w partnerstwie z Forum Kultury Mazowsze oraz Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Udział w wizycie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zapisów dostępny na dole strony.

 

HARMONOGRAM WIZYTY STUDYJNEJ

DZIEŃ I. 03.10.2022

10:00-10:30 Przyjazd uczestników i powitalna kawa (miejsce: Kawiarnia Artystyczna PCKiSz)

10:30-12:00 Oprowadzenie i opowieść o działalności PCKiSz w Ciechanowie

12:00-12:30 lunch

12:30-14:00 Wizyta w Parku Nauki Torus w Ciechanowie

14:00-17:00 Warsztat w PCKiSz

17:00- 19:00 Przerwa regeneracyjna i przejazd od miejsca noclegowego

19:00 Kolacja integracyjna w Kawiarni Artystycznej PCKiSz


 
DZIEŃ II. 04.10.2022

10:00-12:00 Wizyta w Gołotczyźnie (Rodzinny Park Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie oraz Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

12:00-13:00 Wizyta w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

13:00-14:00 Obiad (w restauracji w Muzeum w Opinogórze) i zakończenie

Wizyta studyjna w Ciechanowie

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaki podmiot/instytucję/organizację reprezentujesz?
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
W jakich dniach weźmiesz udział w wizycie studyjnej?
Jaki rodzaj posiłków wybierasz?
Czy potrzebujesz noclegu 03/04.10.2022?
Czy potrzebujesz tłumacza na PJM?
Czy potrzebujesz tłumacza na język ukraiński?
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu "Relacje od nowa" przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku przy realizacji dokumentacji z działań w projekcie „Relacje od nowa” tj. w reportażu multimedialnym i na fotografiach oraz rozpowszechnianie wizerunku dla celów promocyjnych, dokumentacyjnych i informacyjnych na następujących polach eksploatacji: wytwarzania dowolną techniką, w tym reprograficzną, audiowizualną, cyfrową, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Proszę o zaznaczenie zgody


Projekt "Relacje od nowa" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kontakt:
Magdalena Różycka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
tel./SMS 661 660 994
e-mail m.rozycka@mik.waw.pl

Autorka fotografii: Jolanta Suszko - Adamczewska

  • Brak komentarzy