A- A A+
vimeo facebook
Organizacja kulturalna wobec niepewności i chaosu. Jak skutecznie pracować ze scenariuszami przyszłości?
02 // 07 // 2020
Organizacja kulturalna wobec niepewności i chaosu. Jak skutecznie pracować ze scenariuszami przyszłości?
Warsztat pomoże uczestnikom nabyć umiejętność wykorzystywania scenariuszy przyszłości jako narzędzia w planowaniu, adaptacji, projektowaniu innowacji i zmian. Oznacza to zdolność do pracy z niepewnością, dostrzegania trendów i ich symptomów, umiejętność sprawczego i twórczego projektowania przyszłości.

Organizacja kulturalna wobec niepewności i chaosu. Jak skutecznie pracować ze scenariuszami przyszłości?

Zakłócenia rytmów pracy i codzienności mogą stać się nową normą naszego świata. Zerwanie, chaos, nieciągłość przestają być wyjątkiem, przekształcają się w zasadę. Tworzą dramaturgię rozmaitych kryzysów (pandemii, kryzysów finansowych, klimatycznych), stanowią też metodę zarządzania społecznościami.

Warsztat pomoże uczestnikom nabyć umiejętność wykorzystywania scenariuszy przyszłości jako narzędzia w planowaniu, adaptacji, projektowaniu innowacji i zmian. Oznacza to zdolność do pracy z niepewnością, dostrzegania trendów i ich symptomów, umiejętność sprawczego i twórczego projektowania przyszłości.

Podczas warsztatu zajmiemy się m. in. następującymi zagadnieniami:
• Jak możemy świadomie planować działania w świecie zmienności, niepewności, permanentnego kryzysu?
• Tworzenie stabilnych, długoterminowych, konsekwentnych planów działań vs elastyczność w adaptowaniu do wciąż zmieniających się warunków?
• W jaki sposób możemy uczyć się dostrzegania trendów i sprawczego odpowiadania na nie?

Prowadzący:
Bartosz Frąckowiak, Marta Michalak
Czas trwania: 4 godziny

Bartosz Frąckowiak - dramaturg i reżyser teatralny, badacz kultury, kurator. Aktualnie zastępca dyrektora Biennale Warszawa, współtwórca koncepcji tej interdyscyplinarnej instytucji kultury, współodpowiedzialny za jej międzynarodowy program artystyczny i komunikację. W latach 2014-2017 zastępca dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy i jeden z kuratorów Festiwalu Nowych Dramaturgii w nowej międzynarodowej formule. Współtwórca wielu projektów artystycznych, kulturalnych i badawczych, realizowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych.

Marta Michalak - kulturoznawczyni, teatrolożka, kierowniczka produkcji Biennale Warszawa. Była kierowniczką projektów departamentu tańca Instytutu Muzyki i Tańca, współpracowała programowo i organizacyjnie z Agatą Siwiak i Grzegorzem Niziołkiem przy realizacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi jako kierowniczka biura programowego, była konsultantką programową i koordynatorką międzynarodowego Festiwalu Festiwali Teatralnych SPOTKANIA w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy.

 

Zgłoś się na warsztat

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Jaką instytucję/organizację reprezentujesz? (w innym przypadku: osoba indywidualna/freelancer/nie dotyczy):
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu - publikację w formie mapy on-line, publikację w serwisach Facebook i Instagram na profilach prowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium i Mazowiecki Instytut Kultury, a także w materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Wyrażam też zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@waw.mik.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Mazowiecki Instytutu Kultury - na podstawie państwa zgody Art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celach archiwizacyjnych jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

kontakt: 

Agata Roman 

a.roman@mik.waw.pl 

tel. 605 600 881 

 

  • Brak komentarzy