A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Akademia Tańca i Teatru
02 // 02 // 2016
Mazowiecka Akademia Tańca i Teatru
Kursy dla instruktorów tańca. Jego ukończenie profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca.

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Okres nauki trwa 2 lata. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela. Każda sesja obejmuje 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (8-10 dni). Program kursu rozszerzony został do około 800 godzin (w zależności od specjalizacji). Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Mazowiecki Instytut Kultury.  Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18 lat.
W ramach MATIT prowadzimy kursy tańca ludowego, jazzowego oraz teatru.

Kadra

Wykładowcami kursu są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca i teatru, wykładowcy: Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, UMCS, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Rekomendacja Polskiej Sekcji CIOFF®» (Conseil International des Organisations De Festivals De Folklore et D'arts Traditionnels)

Taniec ludowy >>

Taniec jazzowy >>

 

Koordynator:

Norbert Późniewski
tel. 22 5964221

  • Brak komentarzy