A- A A+
vimeo facebook
Konsultacje on-line
Konsultacje on-line

Czas pandemii to czas wielu znaków zapytania. Nie wiadomo co można, jak, gdzie, szukamy metod, narzędzi, nowych rozwiązań... Dla tych którzy czują się zagubieni bądź po prostu potrzebują konkretnych informacji i rzetelnej wiedzy przygotowaliśmy bezpłatne konsultacje. Zapraszamy animatorki i animatorów kultury działających w instytucjach kultury na terenie woj. mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy) do zasięgnięcia opinii i porad u naszych ekspertów.

Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych organizowanych przez Fundację Psycho-Edukacja (więcej informacji na dole strony).

Jak skorzystać z konsultacji?

1. Wybierz zakres konsultacji i ekspertkę

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Czekaj na informację od nas!

 

Liczba konsultacji jest ograniczona. Jedna instytucja może skorzystać z max. 2 konsultacji.

Konsultacje trwają do 60 min. Data konsultacji jest ustalana z każdym indywidualnie.

 

Nasze ekspertki:

Anna Żórawska

Zakres konsultacji: dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

Prezeska Fundacji Kultury bez Barier, ekspertka dostępności, konsultantka ds. dostępności w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa”, pomysłodawczyni i konsultantka kilkudziesięciu projektów dotyczących dostępności. Od 3 lat pełni rolę ekspertki w Zespole Sterującym oceniającym wnioski w programie „Infrastruktura domów kultury”. Inicjatorka Sieci Liderów i Liderek Dostępności.

 

Martyna Studzińska

Zakres konsultacji: współpraca z seniorami, prowadzenie wolontariatu a szczególnie wolontariatu międzypokoleniowego, aktywizacja społeczności lokalnej, wstęp do diagnozy lokalnej, wstęp do partycypacji obywatelskiej

Trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Zbierała wspomnienia mieszkańców tworząc społeczne archiwum zdjęć warszawskiego Muranowa. Współprowadzi procesy dotyczące aktywizowania społeczności lokalnej i wspierania jej w kontaktach z władzą samorządową.  Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Prowadziła badania w powiecie ostrołęckim i białobrzeskim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

 

Natalia Mileszyk

Zakres konsultacji: prawo autorskie w internecie

Prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych w Fundacji Centrum Cyfrowe. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz prawa autorskiego. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartości m.in. w Małopolskim Instytucie Kultury, Bibliotece Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwie Rozwoju. Od początku pandemii przeprowadziła wiele webinariów dla instytucji kultury, bibliotekarzy i organizacji pozarządowych.

 

Monika Marciniak

Zakres konsultacji: praca z młodzieżą (na przykładzie pracy z MRM), jak opowiadać trudne historie (na bazie projektów wokół historii społeczności żydowskiej)

Z wykształcenia historyczka z pasji animatorka społeczna z zawodu audiodeskryptorka. Trenerka Echocast i design thinking. Za mną 6 lat pracy przy tablicy (nauczycielka historii w liceum) i 6 lat pracy w działach edukacji w muzeach. Od dwóch lat na własnej działalności – post produkcja filmowa (Audiodeskrypcja, napisy do filmów). Dwa najważniejsze działania z młodzieżą – Młodzieżowa Rada Muzeum i Przystanek wystaw. Pierwszy przygotował młodzież do realizacji własnych projektów, drugi  otworzył mieszkańców placówki opiekuńczo-wychowawczej na świat kultury.

 

Magdalena Różycka

zakres konsultacji: badania w sektorze kultury, praca ze społecznością, wsparcie merytoryczne w planowaniu i tworzeniu oferty, ewaluacja projektów, rozliczanie projektów

Koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów łączących różne sektory: publiczny i niepubliczny, kultury i oświaty. Pracowała w Dziale Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury. Współpracowała m.in. przy projektach Kierunek Kultura, ShortCut, Wyszło Szydło. Koordynowała warsztaty Zbadaj Kulturę oraz Zbuduj Publiczność. Współkoordynowała projekt Kulturalni Edukatorzy. Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Obecnie we współpracy z Kolektywem Badawczym prowadzi diagnozy, projekty badawcze i ewaluacje dotyczące m.in. instytucji kultury i ich działalności. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych: Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie kulturą w strukturach UE w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OTWARTE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Fundacja Psycho-Edukacja oferują bezpłatną pomoc psychologiczną on-line dla osób pełnoletnich, które doświadczają sytuacji kryzysowej w związku z zamknięciem placówek oświatowych i instytucji kultury oraz ogólną sytuacją w oświacie i kulturze z powodu pandemii. Konsultacje są przeznaczone w szczególności dla rodziców, nauczycielek/-i, animatorek/-ów, edukatorek/-ów, dorosłych osób uczących się – bez względu na miejsce zamieszkania.

Do rozdysponowania jest 150 konsultacji w różnych dniach tygodnia i w różnych godzinach. Jedna osoba może skorzystać z trzech sesji (jedna trwa do 45 minut). Spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype’a, do wyczerpania puli godzin.

Pomoc świadczą Wolontariuszki Fundacji – osoby o przygotowaniu psychologicznym i psychoterapeutycznym, które dodatkowo przeszły szkolenie z wykorzystania terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) w interwencji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19.

INFORMACJE O TERMINACH I ZAPISY: zapisy@fp-e.pl
Więcej informacji: Anna Szczeblewska, kontakt@fp-e.pl

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konsultacje on-line

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Jaką instytucję reprezentujesz?:
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
U kogo chcesz odbyć konsultacje?
Jaki problem chcesz skonsultować? Krótko opisz.
Zgoda na przetwarzanie danych + RODO Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu - publikację w formie mapy on-line, publikację w serwisach Facebook i Instagram na profilach prowadzonych przez Mazowieckie Obserwatorium i Mazowiecki Instytut Kultury, a także w materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Wyrażam też zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konsultacji on-line przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody

Kontakt w sprawie konsultacji:

Natalia Roicka

Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

tel. 601 668 314

e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Załączniki:

regulamin-udzialu-w-konsultacjach.pdf - pobrań: 142, rozmiar: 123.77 KB
  • Brak komentarzy