A- A A+
vimeo facebook
Program towarzyszenia
Program towarzyszenia
#proces #eksperyment #razem
Wsparcie eksperckie dla sektora kultury.

Do Programu Towarzyszenia zakwalifikowane zostały: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, które wesprze Magdalena Różycka i Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie, któremu potowarzyszy Anna Czyżewska Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia.

Zapraszamy do wspólnej przygody i eksperymentu!

Jak to będzie wyglądało?

Program towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym wyzwaniem. Program takich warsztatów tworzony będzie w oparciu o realne potrzeby ich uczestników, w procesie spotkania, rozmowy, analizy konkretnych ważnych dla pracowników kultury kwestii.

Harmonogram programu:

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze.
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia.
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty.
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)

Ekspertki:

Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

Magdalena Różycka - koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów łączących różne sektory: publiczny i niepubliczny, kultury i oświaty. Pracowała w Dziale Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury. Współpracowała m.in. przy projektach Kierunek Kultura, ShortCut, Wyszło Szydło. Koordynowała warsztaty Zbadaj Kulturę oraz Zbuduj Publiczność. Współkoordynowała projekt Kulturalni Edukatorzy. Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Obecnie we współpracy z Kolektywem Badawczym prowadzi diagnozy, projekty badawcze i ewaluacje dotyczące m.in. instytucji kultury i ich działalności.

 

 

Kontakt w sprawie programu:

Natalia Roicka

Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

tel. 601 668 314

e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Załączniki:

regulamin-udzialu-w-programie-towarzyszenia-final.pdf - pobrań: 50, rozmiar: 428.97 KB
 • Brak komentarzy