A- A A+
vimeo facebook
Zaproś nas do siebie 2016
Zaproś nas do siebie 2016
Narodowe Centrum Kultury
Projekt polega na zawiązaniu partnerstwa pomiędzy Narodowym Centrum Kultury, a lokalnymi partnerami – instytucjami, które będą koordynowały szkolenia w regionach i wspólnej organizacji trzech szkoleń u każdego z nich.

1) Zaproś nas do siebie!

moduł dla domów, ośrodków i centrów kultury z całej Polski (wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury) z wyłączeniem beneficjentów programu Dom Kultury + w latach 2010-2016

Przedstawiciele wyłonionych w rekrutacji (rekrutacja trwa od 27 kwietnia do 11 maja) lokalnych partnerów zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne inaugurujące projekt w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (30.05-1.06). Na spotkaniu wspólnie dopasujemy tematy szkoleń do potrzeb zdiagnozowanych przez nich w regionie. W czerwcu wyłonimy trenerów, którzy poprowadzą szkolenia w ośrodkach i rozpoczniemy wspólną promocję w regionach.  Od 22 sierpnia do 18 listopada w każdym z ośrodków (instytucji – lokalnych partnerów) zorganizujemy wspólnie trzy szkolenia.

 

2) DK+ Zaproś nas do siebie

moduł dla beneficjentów wszystkich edycji programu Dom Kultury+ realizowanych w latach 2010-2016

Moduł dedykowany beneficjentom programu Dom Kultury+ stanowi realizację wniosków i rekomendacji zawartych w ewaluacji programu Dom Kultury+, z których wynika silna potrzeba kontynuowania działań i procesów zainicjowanych w ramach programu. Celem szkoleń dla kadry DK+ jest wzmacnianie roli domów kultury, które przeszły przez program Dom Kultury+, jako inicjatorów i koordynatorów życia kulturalnego w regionach.

Udział w szkoleniach, na które zaproszą nas do siebie beneficjenci programu Dom Kultury+, jest bezpłatny. Rekrutację lokalnych partnerów planujemy na przełomie maja i czerwca.

Szczegółowe informacje o projekcie zostaną wkrótce zamieszczone na stronie programu Dom Kultury+ (www.nck.pl/dom-kultury/), a uczestnicy Spotkania beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne poznają je już 28 kwietnia w Chorzowie. 

Program szkoleń w ścieżce tematycznej (otwarte szkolenia): informacje o rekrutacjach na poszczególne szkolenia na stronach partnerów lokalnych.

  • Brak komentarzy