A- A A+
vimeo facebook
Dotacje od administracji publicznej. Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie do Urzędu m.st. Warszawy
04 // 12 // 2015
Dotacje od administracji publicznej. Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie do Urzędu m.st. Warszawy
Federacja Mazowia
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych, które uczestniczą w Komisjach Dialogu Społecznego i w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego oraz urzędników wspierających Komisje w ich pracach.

Zgłoś się na szkolenie jeśli:

 

Jesteś przedstawicielem/ką warszawskiej organizacji pozarządowej, która uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego i/lub Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (w zgłoszeniu należy podać nazwę Komisji w pracach, której uczestniczy organizacja);

Nie posiadasz wiedzy i umiejętności z zakresu wypełniania formularza wniosku

o dofinansowanie ze środków publicznych lub chcesz uzupełnić/utrwalić posiadaną wiedzę i umiejętności;

Planujesz pozyskać dotację na dofinansowanie projektu ze środków Urzędu m.st. Warszawy;

Lubisz aktywnie się uczyć – szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową;

 

W czasie szkolenia spróbujemy odpowiedzieć  m.in. na pytania:

Jaka jest różnica pomiędzy projektem i wnioskiem?

Jak analizować ogłoszenia konkursowe?

Dlaczego piszemy wnioski i realizujemy projekty?  - PROBLEM/DIAGNOZA PROBLEMU

Co chcemy osiągnąć poprzez planowane projekty i wypełniane wnioski? – CEL

Dla kogo podejmujemy działania? – ODBIORCY

Jak chcemy osiągnąć cel, w jaki sposób i kiedy? – DZIAŁANIA I HARMONOGRAM

Czego i kogo potrzebujemy do zrealizowania projektu opisanego we wniosku? – ZASOBY

Ile to będzie kosztowało? –BUDŻET

Jakie będą efekty naszych działań? – REZULTATY

Co musimy dołączyć do wniosku żeby pozytywnie przejść ocenę formalną?

Metodologia szkolenia: elementy wykładu, gry warsztatowe, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne 

i  grupowe.

 

Prowadząca: Katarzyna Leśko-Loda – członkini zarządu Federacji MAZOWIA, absolwentka szkoły trenerów organizacji pozarządowych przy Stowarzyszeniu BORIS, od 8 lat związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, w których zajmuje się m.in. koordynacją projektów społecznych. Posiada duże doświadczenie w pisaniu i ocenianiu wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych, w tym m.in. z Urzędu m.st. Warszawy,

programu rządowego ASOS, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI>>

  • Brak komentarzy