A- A A+
vimeo facebook
Platforma E-lerningowa dla Organizacji
Platforma E-lerningowa dla Organizacji
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Kursy on-line dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi

Kursodrom.pl to platforma e-learningowa, oferująca użytkownikom i użytkowniczkom dostęp do kursów on-line oraz do narzędzia e-portfolio.

Kursy on-line dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi, aczkolwiek wiele treści jest uniwersalnych i wartych do zastosowania również w sektorze biznesowym czy administracji. Każdy z kursów składa się z tzw. podstawowego materiału oraz testu wiedzy - jego zaliczenie umożliwi wygenerowanie certyfikatu i jego samodzielny wydruk.

E-portfolio to miejsce, w którym użytkownicy i użytkowniczki mogą tworzyć swoje profile (e-portfolia), zamieszczać w nich informacje o sobie, swoich edukacyjnych i zawodowych doświadczeniach oraz o swoich kwalifikacjach. Każda osoba w ramach e-portfolio może zamieszczać różnorodne materiały edukacyjne, linki,  ciekawe artykuły i materiały multimedialne itd. Możliwe jest również tworzenie grup roboczych, w ramach których będzie można dyskutować, rozwiązywać problemy itp. E-portfolio można potraktować jako swój własny, prywatny zasób, lub udostępnić go - wybranej grupie osób lub całkowicie upublicznić.

Dostęp do kursów, e-portfolio i innych form aktywności edukacyjnej on-line jest bezpłatny, wymaga tylko rejestracji użytkownika.

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania w III sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi.

Przykładowe kursy i webinaria na stronie to: 

Ewaluacja jako narzędzie rozwoju organizacji pozarządowej

Jak przełożyć strategię na bieżącą działalność organizacji?

Fundraising, czyli jak budować relacje

Współpraca NGO z Samorządem 

Public Relations w NGO

Dokumenty wewnętrzne w organizacji pozarządowej

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej 

oraz inne. 

kursodrom.pl >>>

 

  • Brak komentarzy