A- A A+
vimeo facebook
Badania, diagnoza, refleksja w pracy animatora kultury
27 // 05 // 2015
Badania, diagnoza, refleksja w pracy animatora kultury
Narodowe Centrum Kultury - Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

badania kultury -  źródła wiedzy

diagnoza lokalna - narzędzia

refleksja nad własną działalnością – założenia teoretyczne i autorefleksja

 

Przekonasz się, jak ważne są:

postawa refleksyjna wobec pracy animatora kultury;

refleksja społeczna w pracy animatora;

diagnoza lokalna w planowaniu pracy instytucji kultury;

 

Czego się nauczysz?

poznasz nowatorskie teorie antropologiczne i filozoficzne (w tym zwrotu postmodernistycznego) i dowiesz się, jaką rolę mogą pełnić w pracy animatora kultury;

poznasz współczesne badania instytucji kultury i obiegów kultury oraz dowiesz się, jak rozróżniać formalne i nieformalne obiegi kultury;

poznasz nowatorskie i różnorodne narzędzia realizacji diagnoz lokalnych;

dowiesz się, jak opracować indywidualny projekt diagnozy lokalnej dla macierzystej instytucji/organizacji;

rozwiniesz kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie;

poznasz demokratyczny i partycypacyjny model pracy.

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

 

Trener: Anna Czyżewska

Liczba uczestników: 24 osoby

Miejsce:  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Termin: 27-29 maja 2015 roku

 

Formularz rejestracyjny>>

 

REKRUTACJA

 

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 23 kwietnia - 10 maja 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Tematyka szkoleń została skonstruowana tak, by rozwijać zarówno kompetencje psychologiczne i społeczne, które są niezbędne w pracy z grupą, zarządcze czy medialne, które umożliwiają zaplanowanie i skuteczne wdrożenie działań animacyjnych oraz kulturowe, czyli wiedzę o korzeniach animacji i jej różnych obliczach.Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 12 maja 2015 r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 19 maja 2015 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Badania, diagnoza, refleksja w pracy animatora kultury"

 

W cenę szkolenia wliczone są:

 

udział w zajęciach,

wyżywienie,

nocleg (pokoje dwuosobowe),

transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa

materiały szkoleniowe,

zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

więcej informacji >>

  • Brak komentarzy