A- A A+
vimeo facebook
Nowe media w promocji instytucji kultury
14 // 10 // 2015
Nowe media w promocji instytucji kultury
Narodowe Centrum Kultury
Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów programu Dom Kultury +

Ruszyła rekrutacja na szkolenie Kadra Kultury pt. „Nowe media w promocji instytucji kultury”.

Szkolenie skierowanie jest do:

beneficjentów programu Dom Kultury+ realizujących zadania w latach 2010-2015.

 

Cele szkolenia:

 

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wykorzystania nowych mediów w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury i projektów kulturalnych.

Zrozumienie konieczności wykorzystywania narzędzi e-marketingowych w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury oraz projektów kulturalnych.

Wskazanie efektywnych i niskokosztowych narzędzi skutecznie wspierających działania marketingowe instytucji kultury lub projektu kulturalnego.

Wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu nowoczesnej komunikacji w kontekście działań adresowanych do różnorodnych grup docelowych projektów kulturalnych/promocji instytucji kultury.

Zapoznanie ze specyfiką wykorzystywania nowoczesnych technologii w działaniach komunikacyjnych instytucji kultury (technologie reagujące na ruch, kinetyczne, wielodotykowe, mobilne, augmented reality, integracja z innymi technologiami, np. webowymi czy standardowymi działaniami komunikacyjnymi).

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 

Przygotowanie materiałów w oparciu o zasady net- i SEO-copywritingu.

Budowanie działań komunikacyjnych instytucji kultury w oparciu o różnorodne narzędzia social media marketingu (w tym ich monitoring, ewaluacja działań) – m.in. w oparciu o działania prowadzone na Facebooku, YouTube, forach internetowych, Google Plus, Instagramie, Forsquare, czy Pintereście.

Zarządzanie sytuacją kryzysową w działaniach e-marketingowych instytucji kultury.

Zasady prowadzenia działań netPR, w tym komunikacji ze specyficznymi interesariuszami w sieci (blogerzy, dziennikarze internetowi i multimedialni).

Podstawy pozycjonowania i realizacji działań informacyjnych budowanych w oparciu o content marketing w serwisach internetowych instytucji kultury (projektów kulturalnych).

Znajomość trendów w działaniach komunikacji wizerunkowej XXI wieku – mobile marketing, rozwiązania interactive, multitouch, kinetic i augmented reality oraz ich integracja w działaniach komunikacyjnych na poziomie e-marketingowym i tzw. komunikacji 1.0. (media tradycyjne).

Budowanie wizerunku osobistego pracownika instytucji kultury w sieci.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

Wprowadzenie do e-komunikcji instytucji kultury.

Social media marketing w komunikacji instytucji kultury.

Net-komunikacja i e-copywritting.

Trendy we współczesnej komunikacji internetowej a funkcjonowanie instytucji kultury.

Nowe media to nie tylko internet – technologie interaktywne w działaniach instytucji kultury.

 

Trenerzy/Wykładowcy: Adam Piwek

Termin: 14-16 października 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 14-21 września 2015 poprzez wypełnienie ankiety

Koszty: 200 zł netto + 23% VAT (brutto 246 zł)

 

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 22 września 2015 r. Termin dokonania wpłaty: do 29 września 2015 r.

źródło: www.nck.pl 

  • Brak komentarzy