A- A A+
vimeo facebook
Szkolenie : Komunikacja społeczna
07 // 09 // 2015
Szkolenie : Komunikacja społeczna
Narodowe Centrum Kultury - Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Szkolenie "Komunikacja społeczna" stanowi szansę by zapoznać się z technikami komunikacji i dostosować je do grupy docelowej. To także możliwość by nabyć umiejętności, które ograniczą stres podczas publicznych występów i pomogą kierować się planem strategicznym w podejmowanych działaniach.

Cele szkolenia:

 

zdobycie wiedzy na temat sprecyzowania grup odbiorców kultury i dostosowania do nich kanałów komunikacyjnych

nabycie umiejętności skutecznej bezpośredniej komunikacji z interesariuszami i odbiorcami kultury,

poznanie skutecznych technik negocjacji,

nabycie umiejętności dobrej komunikacji z grupą, ograniczenia stresu przed wystąpieniami publicznymi,

nabycie umiejętności tworzenia planu strategii komunikacyjnej do odbiorców animacji kultury.

Czego się nauczysz?

 

Będziesz potrafił sprecyzować grupy odbiorów kultury i je scharakteryzować

Będziesz potrafił dobrać odpowiednie formy komunikacji do grupy docelowej

Będziesz umiał stworzyć lokalną mapę kultury

Będziesz wiedział, kim są interesariusze i jak z nimi rozmawiać

Będziesz wiedział, jakie są skuteczne techniki negocjacji

Będziesz umiał wykorzystać znaczenie mowy ciała w komunikacji bezpośredniej

Będziesz umiał odpowiednio przygotować się do wystąpień publicznych i zminimalizować stres

Będziesz umiał poprawnie skonstruować artykuł prasowy oraz tekst promocyjny - z wykorzystaniem technik perswazji

Będziesz potrafił stworzyć plan strategii komunikacyjnej działań w obszarze animacji kultury i edukacji kulturowej

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

Antropologia komunikacji

Społeczne zróżnicowanie odbiorców kultury

Srodki przekazu

Psychologia skutecznego przekazu

Interesariusze

Techniki skutecznych negocjacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Wystąpienia publiczne

Planowanie konkretnych strategii komunikacyjnych

Trenerka: Aneta Zamojska

 

Termin: 7-9 września 2015 r.

 

Ośrodek szkoleniowy: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

 

 

REKRUTACJA

 

Kryteria naboru: Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia. Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji.

 

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

 

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

 

Wyniki rekrutacji podamy 17 sierpnia.

 

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 24 sierpnia.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Komunikacja społeczna "

 

W cenę szkolenia wliczone są:

 

udział w zajęciach,

wyżywienie,

nocleg (pokoje dwuosobowe),

transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa

materiały szkoleniowe,

zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Żródło: www.nck.pl

  • Brak komentarzy