A- A A+
vimeo facebook
Wielokulturowa Biblioteka
15 // 09 // 2015
Wielokulturowa Biblioteka
Publikacja powstała w ramach projektu "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur".
15 // 09 // 2015
"Ciekawe czasy" finansowania kultury samorządowej
Narodowe Centrum Kultury
Nie ulega wątpliwości, że rola samorządów terytorialnych w finansowaniu kultury jest ogromna. To one odpowiadają za przeważającą część wydatków publicznych na kulturę, a tym samym za istnienie i utrzymanie zinstytucjonalizowanej kultury.
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
10 // 08 // 2015
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom. Ciekawe praktyki oraz standardy realizacji projektów wolontariackich.
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
14 // 07 // 2015
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polsko Amerykańska Fundacja Wolności/
Jak rozwijać placówki biblioteczne? Publikacja daje szereg wskazówek wynikających z wcześniej przeprowadzonych badań.
Ewaluacja – jak to się robi?
14 // 07 // 2015
Ewaluacja – jak to się robi?
PAFW i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Publikacja służy jako poradnik dla podmiotów korzystających z programów PAFW, ale zawiera wiele cennych informacji dla wszystkich tych, których interesuje skuteczna ewaluacja własnych działań.
COPY CAMP 2014
26 // 06 // 2015
COPY CAMP 2014
Fundacja Nowoczesna Polska
Publikacja pokonferencyjna dotycząca prawa autorskiego.
W języku angielskim.
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
25 // 06 // 2015
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
Instytut Kultury Miejskiej/Michał Pawlęga
Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków.
Edukacja kulturowa – poręcznik
24 // 06 // 2015
Edukacja kulturowa – poręcznik
Centrum Praktyk Edukacyjnych CEO
"Edukacja kulturowa. Podręcznik" to pierwsza publikacja Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, inicjatywy, która narodziła się dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek z Instytutami Kulturoznawstwa i Socjologii
UAM, a która ma wspierać dobrą edukację kulturową.
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
Fundacja ariari
Raport z badań 2012
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
11 // 06 // 2015
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Raport
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
05 // 06 // 2015
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Przyjmujemy nową strategię działania – pierwszą w historii Instytucji strategię zapisaną formalnie – aby przekroczyć ograniczenia naszej obecnej sytuacji i stać się nowoczesną instytucją, świadomą swych celów i efektywną w ich realizacji.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
12 // 05 // 2015
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
Centrum Cyfrowe
Najważniejsze zmiany, jakie czekają instytucje w związku z wdrożeniem do polskiego prawa nowelizacji Dyrektywy
Unii Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Od diagnozy do strategii
06 // 05 // 2015
Od diagnozy do strategii
Urząd Miasta St. Warszawy, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych.
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
05 // 05 // 2015
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
Koalicja Otwartej Edukacji i
Licencje Creative Commons . Prawo autorskie.
Kultura a rozwój
04 // 05 // 2015
Kultura a rozwój
Narodowe Centrum Kultury / pod red. J. Hausnera
Czytelnik znajdzie w książce ogólne informacje na temat polskiego sektora kultury oraz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać wiedzę naukową w działalności kulturalnej, np. do zarządzania instytucją kultury lub przy działaniach promocyjnych.
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
04 // 05 // 2015
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
Małopolski Instytut Kultury
Kompetencje kadr kultury
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
30 // 04 // 2015
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych - E. Bogacz-Wojtanowska i M. Rymsza
Książka jest podsumowaniem prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań i analiz poświęconych organizacjom pozarządowym jako pracodawcom oraz wzorom zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze.
Historia Animacja
30 // 04 // 2015
Historia Animacja
Narodowe Centrum Kultury 2012
Rdzeń publikacji stanowi prezentacja dwudziestu
dobrych praktyk z całej Polski, które w różny sposób podejmują temat
historii i dziedzictwa, posiłkując się wachlarzem narzędzi i metod.
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
30 // 04 // 2015
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
Wyniki badań w projekcie "Dobry Start" Celem zespołu badawczego było poznanie opinii liderów lokalnych organizacji pozarządowych o poziomie rozwoju, mocnych i słabych stronach zarządzanych przez nich jednostek III sektora. Badanie zostało podzielone na dwa komponenty: ilościowy i jakościowy.
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
30 // 04 // 2015
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor - Piotr Adamiak
Publikacja zawiera wyniki badania „Aktywność społeczna Polek i Polaków” zrealizowanego dzięki środkom Trust for Civil Society In CEE.
Stan Czytelnictwa w Polsce
30 // 04 // 2015
Stan Czytelnictwa w Polsce
Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15 lat i więcej, liczącej 3000 respondentów.
Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych
30 // 04 // 2015
Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych
Fundacja Civis Polonus
Projekt rozwija nową funkcję bibliotek – mają się one stać przestrzenią, w której
mieszkańcy włączani są do procesów podejmowania decyzji. Biblioteka w ramach
realizacji tej funkcji służy władzom lokalnym oraz mieszkańcom jako zaplecze dla zastosowania
partycypacyjnych metod rządzenia
Czytelnictwo dzieci i młodzieży
30 // 04 // 2015
Czytelnictwo dzieci i młodzieży
dr Zofia Zasacka – Instytut Badań Edukacyjnych
Publikacja obrazująca stan czytelnictwa i aktywność czytelniczą u dzieci i młodzieży.
Po co seniorom kultura? Badania aktywności kulturalnych osób starszych.
27 // 04 // 2015
Po co seniorom kultura? Badania aktywności kulturalnych osób starszych.
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM
Bardzo ciekawy raport, który formułuje szereg praktycznych wniosków dotyczących aktywizacji seniorów.
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
22 // 04 // 2015
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Badanie żywej tkanki kultury i praktyk uczestnictwa w kulturze Krakowa i w sieci.
Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
21 // 04 // 2015
Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
Małopolski Instytut Kultury
Efekt projektu "Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze".
Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia animacji i edukacji kulturowej w Polsce
21 // 04 // 2015
Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia animacji i edukacji kulturowej w Polsce
Małopolski Instytut Kultury
Raport Końcowy z badania
Strategie dla Kultury. Kultura dla rozwoju
21 // 04 // 2015
Strategie dla Kultury. Kultura dla rozwoju
Martyna Śliwa - Małopolski Instytut Kultury
Zarządzanie strategiczne instytucją kultury.
Teatr w bibliotece
15 // 04 // 2015
Teatr w bibliotece
Celem dodatku do „Poradnika Bibliotekarza” pt. „Teatr w bibliotece” jest wskazanie na doniosłą rolę sztuki teatralnej w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych , która poprzez związek z literaturą sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Nie bez znaczenia jest możliwość integracji społeczności lokalnej z biblioteką. W tym zakresie realizowana jest idea biblioteki otwartej.
Animacja w bibliotece
15 // 04 // 2015
Animacja w bibliotece
Publikacja zawiera artykuły dotyczące klasyfikacji form i metod pracy z czytelnikiem, działań animacyjnych przygotowanych z myślą o sześciolatkach (temat obecnie nośny wobec protestu rodziców przed wczesnym rozpoczynaniem nauki szkolnej), oferty biblioteki publicznej adresowanej do różnych kategorii czytelników (na przykładzie Biblioteki Publicznej w Ursusie ) oraz przykłady pracy z czytelnikiem dziecięcym .
Film w bibliotece
15 // 04 // 2015
Film w bibliotece
Celem dodatku „Film w bibliotece” jest pokazanie różnorodnych powiązań jakie zachodzą pomiędzy biblioteką i filmem.
Koła gospodyń wiejskich - nie tylko od kuchni
24 // 03 // 2015
Koła gospodyń wiejskich - nie tylko od kuchni
Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia 2014
W ramach badania, którego wyniki podsumowuje ten raport, autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: czym właściwie zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich we współczesnej Polsce i jaka jest skala ich występowania? Jakie były ich funkcje w minionych latach i jak się dziś zmieniły? Jak członkinie (i ewentualni członkowie) Kół odnoszą się do swojej tradycji i historii, a jak widzą cel dzisiejszej działalności?
Obywatele w działaniu
24 // 03 // 2015
Obywatele w działaniu
Efekty programu "Europa dla Obywateli" 2007-2013 promującego aktywne obywatelstwo. W trakcie tych 7 lat Polska była jednym z krajów najchętniej wnioskujacych w tym obszarze. Publikacja zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów.
Zrób to sam
24 // 03 // 2015
Zrób to sam
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury przygotowany w ramach projektu Zoom na domy kultury w 2010 roku. Jak zarządzać realizacją badania? Metody badawczo-animacyjne. Jak przedstawić wyniki?
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
Małopolski Instytut Kultury
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
ZOOM na UTW
19 // 03 // 2015
ZOOM na UTW
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Raport z badań nad Uniwresytetami Trzeciego Wieku
Jak zrealizować projekt międzykulturowy
18 // 03 // 2015
Jak zrealizować projekt międzykulturowy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jak przygotować i zrealizować projekt, jak go podsumować? 2008
ZOOM pełny raport
18 // 03 // 2015
ZOOM pełny raport
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Pełna treść raportu ZOOM na domy kultury.
ZOOM na domy Kultury
17 // 03 // 2015
ZOOM na domy Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Diagnoza Mazowieckich Domów Kultury
Animacja Kultury – doświadczenie i przyszłość
19 // 02 // 2015
Animacja Kultury – doświadczenie i przyszłość
Instytut Kultury Polskiej
Publikacja pokonferencyjna organizowana przez IKP UW oraz Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" z 2001 w Sejnach.
Reforma kulturowa 2020-2030-2040
13 // 02 // 2015
Reforma kulturowa 2020-2030-2040
Kongres Innowacyjnej gospodarki
Sukces wymaga zmian. Raport.
Dom Kultury XXI wieku
12 // 02 // 2015
Dom Kultury XXI wieku
Centrum Edukacji i Inicjatyw lokalnych w Olsztynie
Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania domów kultury w czasach obecnych i przyszłości.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
11 // 02 // 2015
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Strategia uchwalona w 2014 roku.
O finansach w bibliotece
01 // 10 // 2014
O finansach w bibliotece
Marta Olcoń-Kubicka i Mateusz Halawa
Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu.
Docenić Bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo
25 // 09 // 2014
Docenić Bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo
Program Rozwoju Bibliotek
Podręcznik do prowadzenia rzecznictwa w bibliotekach i na rzecz bibliotek.
Po co Polakom biblioteki?
17 // 06 // 2014
Po co Polakom biblioteki?
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Raport po trzech latach działania programu rozwoju bibliotek.
Rola sztuki publicznej i instytucji kultury w promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego
01 // 05 // 2014
Rola sztuki publicznej i instytucji kultury w promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego
Europejska Agenda Kultury
Otwarta metoda koordynacji (OMK). Ekspercka grupa robocza państw członkowskich UE w sprawie roli sztuki publicznej i instytucji kultury w zakresie promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego.
W małym kinie
01 // 10 // 2013
W małym kinie
Raport z dużych miast
W całości raport prezentuje bardzo interesującą panoramę funkcjonowania kina w dużych miastach Polski, zawiera wiele ciekawych informacji, wyraźnie demonstrując niezwykłe zróżnicowanie rynku filmowego.
Quo vadis?
01 // 03 // 2011
Quo vadis?
Agata Urbanik
O partycypacyjnej diagnozie lokalnej – publikacja opisuje innowacyjne techniki diagnozy lokalnej.
Katalog Dobrych Praktyk
01 // 03 // 2010
Katalog Dobrych Praktyk
Program Europa dla Obywateli
Cras fermentum interdum nisl, sit amet ornare nulla condimentum quis. Donec neque magna, lacinia quis est id, elementum rutrum orci.