A- A A+
vimeo facebook
Nastolatki 3.0
Nastolatki 3.0
NASK
Badanie uczniów 2019
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Raport Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Raport Kultura eksperymentalna
Raport Kultura eksperymentalna
Raport Kultura eksperymentalna
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport końcowy Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Raport Diagnozy w kulturze
Raport Diagnozy w kulturze
Raport Diagnozy w kulturze
NIK o zabytkach architektury drewnianej
NIK o zabytkach architektury drewnianej
.
Muzea w 2017 roku
Muzea w 2017 roku
Muzea w 2017 roku
raport z diagnozy edukacji kulturowej w miejscowościach gminnych, Kulturalni Edukatorzy 2018
05 // 12 // 2018
raport z diagnozy edukacji kulturowej w miejscowościach gminnych, Kulturalni Edukatorzy 2018
Raport z badań społecznych dotyczących współpracy sektora edukacji i sektora kultury.
Badanie przeprowadzono w 2018 roku w 6 miejscowościach gminnych województwa mazowieckiego.
Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznej w gminach 2018
Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznej w gminach 2018
.
Galerie niezależne 2017
Galerie niezależne 2017
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport z badań prywatnych podmiotów kultury
W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej
W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej
Vademecum dla NGO 2017
Vademecum dla NGO 2017
Federacja Mazowia
Vademecum dla NGO
Zabytek i jego otoczenie
15 // 01 // 2018
Zabytek i jego otoczenie
Mazowiecki Instytut Kultury
Wersja pełna raportu. Wpływ obiektu zabytkowego na
atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu – studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj. mazowieckiego
Zabytek i jego otoczenie - wersja skrócona
15 // 01 // 2018
Zabytek i jego otoczenie - wersja skrócona
Mazowiecki Instytut Kultury
Wersja skrócona.
Zobaczmy co w MIKu
Zobaczmy co w MIKu
Mazowiecki Instytut Kultury
Dostępność oferty kulturalnej Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób z dysfunkcją wzroku
Kompetencje kulturowe rodziców a uczestnictwo w kulturze dzieci
08 // 01 // 2018
Kompetencje kulturowe rodziców a uczestnictwo w kulturze dzieci
Mazowiecki Instytut Kultury
Jak postrzeganie kultury i edukacji przez rodziców wpływa
na edukację kulturową ich dzieci? W jaki
sposób sytuacja rodziny (społeczna i ekonomiczna) oddziałuje na aktywność kulturalną dzieci, w szczególności na ich udział w zorganizowanych formach edukacji kulturowej, takich jak zajęcia dodatkowe? W jaki sposób twórcza i odbiorcza partycypacja rodziców w kulturze przekłada się na uczestniczenie w kulturze ich dzieci?
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Mazowiecki Instytut Kultury 2017
Kim jest lider kultury? Jego relacja z instytucjami i innymi podmiotami, jego zadania oraz cechy charakterystyczne.
Pilotażowe badanie, które wypracowało metodę badawczą i będzie kontynuowane w pozostałych subregionach województwa mazowieckiego.
Eksperyment Partnerstwo
30 // 11 // 2017
Eksperyment Partnerstwo
Mazowiecki Instytut Kultury
Model dobrego partnerstwa między kulturą a oświatą wypracowany w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy Mazowiecka - Sieć Edukacji i Kultury (Bardzo Młoda Kultura).
Wiedza 2
30 // 11 // 2017
Wiedza 2
Mazowiecki Instytut Kultury
Współpraca szkoły z kulturą - o różnych modelach realizacji edukacji kulturowej przez szkołę.
Publikacja w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Raport - Edukacja Kulturowa w woj. mazowieckim 2
30 // 11 // 2017
Raport - Edukacja Kulturowa w woj. mazowieckim 2
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport - edukacja kulturowa w woj. mazowieckim - miasta powiatowe
Realizacja: Kolektyw Badawczy
Realizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
Wieś w Polsce 2017 - Diagnoza i prognoza
Wieś w Polsce 2017 - Diagnoza i prognoza
Mija trzydzieści lat działalności Fundacji Wspomagania Wsi. W tym czasie w Polsce nastąpiła transformacja ustrojowa, a na większości obszarów wiejskich dokonał się skok cywilizacyjny. Zmiany dotyczyły szeregu dziedzin, począwszy od powstania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przez zwiększenie dostępu do sieci telefonicznej, a skończywszy na edukacji. Teraźniejszość i przyszłość stawiają przed polską wsią kolejne wyzwania.
Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci
25 // 05 // 2017
Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci
NCK i GFK Polonia
Raport. Celem badania było poznanie preferencji kulturalnych opiekunów odnośnie oferty kulturalnej skierowanej dla ich podopiecznych oraz określenie znaczenia różnych cech dostępnej oferty kulturalnej dla dzieci: m.in. wartości estetycznej, ceny, sposobu prezentacji, rodzaju produktu/wydarzenia.
Książka
29 // 03 // 2017
Książka "Diagnoza w kulturze"
Narodowe Centrum Kultury 2017
Zapraszamy do zapoznania się z książką "Diagnoza w kulturze" pod redakcją prof. Marka Krajewskiego i dr Agaty Skórzyńskiej. Książka zawiera refleksję nad działaniami diagnostycznymi podejmowanymi w obszarze kultury, od możliwych do wykorzystania metod i narzędzi, przez budowanie zespołu, po komunikowanie wyników i ewaluację procesu diagnostycznego.
Prywatne ośrodki kultury
21 // 03 // 2017
Prywatne ośrodki kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport. Badania prywatnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury. Badania i analizy przygotował
Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną zrealizowało Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie".
Sytuacja artystów w Polsce
23 // 01 // 2017
Sytuacja artystów w Polsce
Narodowe Centrum Kultury 2017
Raport prezentuje wstępne wyniki badania dotyczącego sytuacji polskich artystów oraz określenia pożądanych przez nich dróg rozwoju polskiej polityki kulturalnej.
Bardzo Młoda Kultura
04 // 01 // 2017
Bardzo Młoda Kultura
Raport z realizacji programu
Przedstawiamy raport z pierwszego roku realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".
Raport przybliża cele i założenia programu Bardzo Młoda Kultura oraz kluczowe dla niego pojęcie edukacji kulturowej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych elementów realizacji programu.
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim
15 // 12 // 2016
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Raport z diagnozy
Kulturalni Edukatorzy – WIEDZA
15 // 12 // 2016
Kulturalni Edukatorzy – WIEDZA
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Czym jest i po co nam edukacja kulturowa? Do czego służy diagnoza potrzeb, dlaczego jej potrzebujemy i jak ją wykonać?
Tom pełen wiedzy.
Kulturalni Edukatorzy – PRAKTYKI
15 // 12 // 2016
Kulturalni Edukatorzy – PRAKTYKI
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Projekty i działania zrealizowane w partnerstwach edukacja-kultura w 2016 roku w ramach projektu KULTURALNI EDUKATORZY
Kulturalni Edukatorzy – NARZĘDZIA
Kulturalni Edukatorzy – NARZĘDZIA
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak współpracować, jak planować i wdrażać lepsze usługi z zakresu edukacji kulturowej.
Zagadnienia związane z codziennym instrumentarium Kulturalnych Edukatorów.
Animacja + generacje
Animacja + generacje
Kujemy żelazo póki gorące! Nie opadły jeszcze emocje po VII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Gdyni, a my już prezentujemy publikację podsumowującą zeszłoroczną edycję wydarzenia. W grudniu 2016 roku spotkaliśmy się w Lublinie, gdzie pod hasłem „animacja + generacje” rozmawialiśmy o działaniach międzypokoleniowych.
Raport: Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim
15 // 11 // 2016
Raport: Kultura w dokumentach strategicznych w województwie mazowieckim
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport diagnozujący istnienie strategii kulturalnych w województwie.
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu?
14 // 11 // 2016
Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu?
Raport z badania potrzeb i preferencji kulturalnych osób G/głuchych i słabosłyszących, zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Potrzeby kulturalne i oczekiwania mieszkańców Gostynina
13 // 11 // 2016
Potrzeby kulturalne i oczekiwania mieszkańców Gostynina
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Wołomin
13 // 11 // 2016
Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Wołomin
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Oczekiwania mieszkańców Legionowa i okolic
13 // 11 // 2016
Oczekiwania mieszkańców Legionowa i okolic
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Raport z badań ankietowych projektu Zbadaj Kulturę w Płocku 2015
13 // 11 // 2016
Raport z badań ankietowych projektu Zbadaj Kulturę w Płocku 2015
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Raport Książnicy Płockiej, który powstał jako efekt badań realizowanych w ramach projektu Zbadaj Kulturę 2015.
Narzędziownik Zbadaj Kulturę
07 // 10 // 2016
Narzędziownik Zbadaj Kulturę
Mazowiecki Instytut Kultury
Narzędziownik – proste narzędzia badawcze dla instytucji kultury.
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne
01 // 10 // 2016
Muzea Prywatne na Mazowszu. Badania wizualne
Mazowiecki Instytut Kultury 2015
Badania wizualne muzeów prywatnych w woj. mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari.
Kultura i Rozwój 2016
30 // 09 // 2016
Kultura i Rozwój 2016
Pierwszy numer kwartalnika Kultura i Rozwój 2016.
Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury
29 // 09 // 2016
Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury
Klon/Jawor
Istotną aktywnością OSP są różnorodne działania związane z tworzeniem oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności.
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
05 // 09 // 2016
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
Małopolski Instytut Kultury
Opracowanie nowego eksperymentalnego programu sprawozdawczego.
Podnoszenie kompetencji kadr kultury
05 // 09 // 2016
Podnoszenie kompetencji kadr kultury
Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach 2015
Raport
Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience
29 // 08 // 2016
Audience Explorations: Guidebook for Hopefully Seeking the Audience
Publikacja jest przewodnikiem po strategicznych działaniach mających na celu pozyskanie publiczności dla organizacji kulturalnych. Audience development, czyli rozwój publiczności, jest złożonym i intrygującym problemem każdej instytucji. Goran Tomka sugeruje, by zacząć myśleć o tym procesie raczej jako o poczuciu bycia razem, prawdziwej wymianie i kontakcie ze współmieszkańcami, niż – jak to się zdarza niektórym – synonimie zwrotu inwestycji.
Poradnik Metodyczny – Edukacja Kulturowa
06 // 01 // 2016
Poradnik Metodyczny – Edukacja Kulturowa
CPE
Przygotowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa prezentuje dwanaście scenariuszy działań edukacyjnych. Scenariusze te zostały pomyślane przez ich Autorki i Autorów nie tyle jako gotowe przepisy na określone przedsięwzięcia z zakresu
edukacji kulturowej, co jako swoiste wskazówki, porady, autorskie zestawy sugestii, obejmujące zróżnicowane aspekty uczestnictwa w kulturze i jego edukacyjny wymiar.
Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim do roku 2020
01 // 01 // 2016
Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim do roku 2020
Dokument zawiera diagnozę stanu kultury w województwie mazowieckim oraz program strategii wraz z celami strategicznymi i planem wdrażania.
Koziołek Matołek zmienia...
31 // 12 // 2015
Koziołek Matołek zmienia...
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Raport z projektu badawczego pt. „Koziołek Matołek zmienia, systemowy projekt badawczy
uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”, Pacanów 2015.
Kierunek Kultura – promocja regionu poprzez kulturę
31 // 12 // 2015
Kierunek Kultura – promocja regionu poprzez kulturę
Mazowiecki Instytut Kultury 2009
W 2009 roku ukazała się publikacja Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę, będąca podsumowaniem Konkursu i Konferencji otwierających program Kierunek Kultura.
Kierunek Kultura – w stronę żywego uczestnictwa w kulturze
31 // 12 // 2015
Kierunek Kultura – w stronę żywego uczestnictwa w kulturze
Mazowiecki Instytut Kultury 2011
W 2011 roku ukazała się publikacja Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, podsumowująca trzy lata działania programu Kierunek Kultura.
Kierunek Kultura – Uwaga na podmioty!
31 // 12 // 2015
Kierunek Kultura – Uwaga na podmioty!
Mazowiecki Instytut Kultury 2012
W 2012 roku Mazowiecki Instytut Kultury wydał trzecią publikację w ramach programu Kierunek Kultura – Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!
Polskie organizacje pozarządowe w 2015
30 // 12 // 2015
Polskie organizacje pozarządowe w 2015
Stowarzyszenie Klon/Jawor zakończyło siódmą edycję badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015".
Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 4 tys. stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
Kultura i rozwój
30 // 12 // 2015
Kultura i rozwój
Zerowy numer kwartalnika – bezpłatnie w sieci!
Fundacja Mały Dom Kultury – studium działań edukacyjnych
23 // 12 // 2015
Fundacja Mały Dom Kultury – studium działań edukacyjnych
Studium przypadku.
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre praktyki.
15 // 12 // 2015
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre praktyki.
Polski Związek Niewidomych
Publikacja przedstawiająca wskazówki i propozycje rozwiązań pomocnych w zaplanowaniu przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących.
Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna
10 // 12 // 2015
Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego
„Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”.
Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
09 // 12 // 2015
Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę
Rapot z badania
Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury
08 // 12 // 2015
Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
Raportu z badań przeprowadzonych w ramach projektu ekultura.org przez Warsztat Innowacji Społecznych. Publikacja jest poświęcona świadomości polskich internautów dotyczącej zjawiska digitalizacji dziedzictwa kulturowego.
A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions
08 // 12 // 2015
A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions
A report indentifying identify
policies and good practices of public arts and cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture, including by disadvantaged groups and groups experiencing poverty and social exclusion.
Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe
08 // 12 // 2015
Współpraca w obszarze kultury - samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Raport „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe” został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach projektu „Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”.
Badanie publiczności teatrów w stolicy
08 // 12 // 2015
Badanie publiczności teatrów w stolicy
Fundacja TR Warszawa
Raport jest efektem projektu badawczego, realizowanego przez Fundację Generacja TR Warszawa we współpracy z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i TR Warszawa. Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii
07 // 12 // 2015
Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii
Raport powstał na jesieni 2012r. Jest on poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: czy polskie metropolie są świadome roli kultury jako sprawczego czynnika rozwoju lokalnego i czy w duchu tej świadomości kształtują swe polityki kulturalne?
.
Kultura a kapitał społeczny na wsi
07 // 12 // 2015
Kultura a kapitał społeczny na wsi
Raport Końcowy Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury.
Fundacje korporacyjne w Polsce
07 // 12 // 2015
Fundacje korporacyjne w Polsce
Forum Darczyńców
Raport z 2012 roku prezentujący wyniki badań nad fundacjami korporacyjnymi w Polsce.
Edukacja teatralna w szkołach podstawowych
01 // 12 // 2015
Edukacja teatralna w szkołach podstawowych
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Teatralny plac zabaw Jana Dormana", których przedmiotem była edukacja teatralnach w szkołach na wsiach i w małych miastach, wśród dzieci w wieku 6-12 lat. Raport przeprowadzony na zamówienie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zrealizowany wspólnie z fundacją "sztuka.idea". Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura Włączania
30 // 11 // 2015
Kultura Włączania
Mazowiecki Instytut Kultury
Publikacja powstała przy okazji projektu MIK "Kultura Włączania" i ilustruje jak zarządzać instytucją kultury dostępną dla osób z niepełnosprawnością.
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
25 // 11 // 2015
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
Przewodnik po wolnych licencjach
dla publicznych instytucji kultury.
Biblioteka – tu można więcej!
25 // 11 // 2015
Biblioteka – tu można więcej!
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 2015
Publikacja została przygotowana w ramach projektu Bibliocamp 2015.
Etnolog. Zaloguj się na ludowo. Materiały dla nauczycieli
24 // 11 // 2015
Etnolog. Zaloguj się na ludowo. Materiały dla nauczycieli
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Publikacja, z której dowiesz się o wielu fascynujących tradycjach z różnych stron naszego kraju, a przy okazji poznasz kilka ciekawych metod pracy.
źródło: ceo.org.pl
Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju
24 // 11 // 2015
Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Osztynie 2014
Książka jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez dwunastoosobowy zespół ekspertów na temat współczesnego stanu funkcjonowania kultury ludowej w Polsce. Porusza temat zagadnień i problemów współczesnego jej funkcjonowania, a także zawiera zebraną i zaktualizowaną wiedzę o kulturze ludowej w Polsce
ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum
24 // 11 // 2015
ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Przewodnik dotyka problemów poruszanych przez prelegentów dotychczasowych edycji szkolenia "Gość niepełnosprawny w muzeum" oraz uszczegóławiających temat warsztatów "Tworzenie audiodeskrypcji".
źródło: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menedżerów kultury
24 // 11 // 2015
Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menedżerów kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
Publikacja podsumowująca pięć lat programu umożliwiającego młodzieży realizację ich pierwszych projektów kulturalnych.
Raport o muzeach etnograficznych i skansenach
24 // 11 // 2015
Raport o muzeach etnograficznych i skansenach
Instytut Muzyki i Tańca 2014/ Daniel Kunecki
Opracowanie na temat
zbiorów dotyczących muzyki i tańca (instrumenty muzyczne, zapisy nutowe, modele tańca, archiwalia, nagrania i zasoby cyfrowe) w kolekcjach muzealnych zarówno muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, muzeów samorządowych jak i placówek utworzonych przez osoby prawne.
źródło: imit.org.pl
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej
24 // 11 // 2015
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej
Instytut Muzyki i Tańca 2014
Raport powstały w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga 2014.
źródło: imit.org.pl
Jak usłyszeć głos seniora?
24 // 11 // 2015
Jak usłyszeć głos seniora?
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2014
Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika po procesach włączających osoby starsze np. angażujących seniorów w planowanie i recenzowanie usług publicznych, których są odbiorcami. Publikacja podpowiada, jak działania organizować, prowadzić oraz wskazuje przykłady działań, z których warto czerpać inspiracje.
źródło: partycypacjaobywatelska.pl
Jak młodzi programowali dom kultury?
24 // 11 // 2015
Jak młodzi programowali dom kultury?
Fundacja Pole Dialogu
Publikacja podsumowuje projekt „Mikrolaboratorium Partycypacji: aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze” realizowany przez Fundację Pole Dialogu.
źródło: partycypacjaobywatelska.pl
Cultural Heritage Counts for Europe
18 // 11 // 2015
Cultural Heritage Counts for Europe
ENCATC i partnerzy projektu 'Cultural Heritage Counts for Europe' (CHCFE) opublikowali najnowsze odkrycia i strategie dotyczące wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego. Autorzy raportu dokonują tego poprzez wskazanie dowodów wartości dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu na ekonomię, kulturę i środowisko.
Aby na wsi było ładniej
16 // 11 // 2015
Aby na wsi było ładniej
Fundacja Wspomagania Wsi
Aby nauczyć się prawidłowo gospodarować dziedzictwem kulturowym, należy uzmysłowić sobie, co tworzy tę spuściznę na obszarze wiejskim oraz zapoznać się z nią dogłębnie, badając indywidualne cechy.
Dwa zero czy zero?
05 // 11 // 2015
Dwa zero czy zero?
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 2015
Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa.
Wizerunek organizacji pozarządowych
04 // 11 // 2015
Wizerunek organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor. Piotr Adamiak.
Bardzo ciekawy raport z kompleksowego badania wizerunku organizacji pozarządowych.
Źródło: ngo.pl
Kulturotwórcy
04 // 11 // 2015
Kulturotwórcy
Projekt "Kulturotwórcy" to badanie polityki kulturalnej z perspektywy realizujących ją ludzi.
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
03 // 11 // 2015
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
Departament Pożytku Publicznego MPiPS
Jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi opierało się zarówno na solidnych podstawach prawnych, jak również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?
Każde miejsce opowiada swoją historię
02 // 11 // 2015
Każde miejsce opowiada swoją historię
Fundacja Fundusz Współpracy
Publikacja Fundacji Fundusz Współpracy odpowiada na pytania co to jest dziedzictwo, jak o nie dbać i jak z niego czerpać korzyści.
Akademia Animacji. Od pestki do pomarańczy, od inspiracji do działania.
26 // 10 // 2015
Akademia Animacji. Od pestki do pomarańczy, od inspiracji do działania.
Publikacja Fundacji "Przystanek Twórczość", będąca podsumowaniem projektu "Akademia Animacji", powstała z myślą o młodzieży z małych miast i wsi, która ma pomysł na wydarzenie kulturalne w swojej miejscowości.
Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli
26 // 10 // 2015
Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
„Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli” jest zbiorem zaskakujących historii o liderach lokalnych, ludziach z wizją i pasją, działających na rzecz małych społeczności w różnych zakątkach Polski.
Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi
26 // 10 // 2015
Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi
Małopolski Instytut Kultury
Publikacja powstała w ramach projektu „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”.
Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Obserwatorium Kultury.
Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej
26 // 10 // 2015
Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej
Fundacja Obserwatorium
Publikacja Fundacji Obserwatorium to mini przewodnik dla osób rozpoczynających swoją przygodę z animacją kultury. Zawiera szereg praktycznych porad i wskazówek jak przygotować swój projekt, pozyskać na niego środki i jak go zrealizować.
PODMIOTY KULTURY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012. RAPORT Z BADANIA
26 // 10 // 2015
PODMIOTY KULTURY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012. RAPORT Z BADANIA
Mazowieckie Instytut Kultury
Pełna wersja raportu "Podmioty kultury województwa mazowieckiego 2012", podsumowującego badania prowadzone w ramach projektu "Kierunek Kultura 2012". Badania realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w partnerstwie z Fundacją "Obserwatorium".
Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury
26 // 10 // 2015
Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury
Platforma Kultury
Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych od lutego do kwietnia 2014 roku przez Fundację Obserwatorium.
Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji
26 // 10 // 2015
Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Publikacja poświęcona jest praktycznym aspektom współpracy bibliotek z otoczeniem oraz budowaniu partnerstw. Można w niej znaleźć między innymi informacje o tym, jak współpracować, aby przysparzać jak najwięcej korzyści społecznościom lokalnym, bibliotekom i ich partnerom, jak rozwijać partnerstwo, jak szukać sojuszników i włączać ludzi w działania bibliotek.
Rzemieślnicy teatralni 2013
26 // 10 // 2015
Rzemieślnicy teatralni 2013
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Raport przygotowywany na zlecenie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego dotyczący rzemieślników teatralnych i ich rzemiosła.
Open GLAM, czyli otwartość instytucji kultury w Polsce
26 // 10 // 2015
Open GLAM, czyli otwartość instytucji kultury w Polsce
Centrum Cyfrowe
Publikacja jest raportem z badań realizowanych w ramach projektu „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości”. Pilotaż ten dotyczył gotowości instytucji dziedzictwa do wdrożenia polityki otwartych danych i uczestnictwa w projektach crowdsourcingowych. Koncentrował się na tym, jak instytucje GLAM postrzegają otwartość oraz powiązane z nią szanse, zagrożenia i potencjalne korzyści społeczne.
ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności
26 // 10 // 2015
ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności
Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna"
Publikacja "ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności" to poradnik dla osób zainteresowanych podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także dla osób chcących rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. Uwzględnia związki animacji kultury z antropologią. Publikacja została przygotowana przez Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna".
Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki. Czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży
26 // 10 // 2015
Koncerty, festyny, jarmarki, pikniki. Czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży
Kultura online
Raport dotyczący marketingu w kulturze, czyli o finansach, organizacji, modach i trendach w branży, w którym poruszono kwestię zarobków gwiazd, kosztów organizacji imprezy oraz dlaczego zawód managera imprez kulturalnych należy do najbardziej stresujących na świecie.
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
26 // 10 // 2015
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
Centrum Cyfrowe
Publikacja zawierająca instrukcję obsługi serwisu otwartezabytki.pl, mającego ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować do działań na rzecz ich ochrony.
Edukacja osób starszych. Uwarunkowania, trendy, metody
26 // 10 // 2015
Edukacja osób starszych. Uwarunkowania, trendy, metody
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
Publikacja jest adresowana do osób, które prowadzą lub chciałyby prowadzić zajęcia edukacyjne dla osób starszych. Pokazuje trendy, dobre praktyki i praktyczne wskazówki w edukacji osób starszych oraz doświadczenia trenerów i trenerek pracujących z seniorami.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
20 // 10 // 2015
Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Mazowiecki Instytut Kultury
Raport wykonany prze Fundację Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury w ramach projektu Kierunek Kultura.
Finansowanie kultury przez samorządy
15 // 10 // 2015
Finansowanie kultury przez samorządy
Narodowe Centrum Kultury
Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę. Raport Narodowego Centrum Kultury. Październik 2015
Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
13 // 10 // 2015
Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa
Instytut Kultury Miejskiej 2014
Niniejszy raport dotyczy nowych form uczestnictwa w kulturze, określanych mianem
(nie)uczestnictwa. Przez (nie)uczestnictwo w kulturze autorzy rozumieją przede
wszystkim te praktyki społeczne, które realizują się poza instytucjami kultury.