A- A A+
vimeo facebook
Kultura: Inicjatywy
Miejsce Aktywności Lokalnej Elektoralna
Akademia Młodego Animatora
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
Projekt Łucka
II Konwent Animatorów Kultury
Innowacyjny Menedżer Kultury
Wolontariat w Mazowieckim Instytucie Kultury
Kultura Włączania
Muzeum Prywatne
Wyszło Szydło!
PATON
Kierunek Kultura
Cięcie
Kultura: Inicjatywy
Kultura: Inicjatywy

Celem projektu jest zainicjowanie i/lub wsparcie współpracy instytucji kultury z podmiotami pomocy społecznej poprzez ich wzajemne poznanie się.

Najważniejszym działaniem jest cykl 3 warsztatów, podczas których grupy pracowników instytucji kultury i podmiotów pomocy społecznej wymieniają wiedzę na temat swoich potencjałów i zasobów i wypracowują dla siebie rozwiązania będące podstawą nowego modelu współpracy.

Trwałość partnerstwa budujemy inicjując osobiste relacje między członkami sektorów, zapoczątkowując integrację środowiska.

W 2019 roku projekt obejmie dwie grupy z terenu województwa mazowieckiego. W 2020 roku do udziału w cyklu warsztatowym zrekrutowana zostanie jedna grupa.

Odbiorcami projektu są pracownicy instytucji kultury i podmiotu pomocy społecznej pracujący w tym samej gminie, mieście lub miejscowości.

Z doświadczenia 3letniej realizacji projektu „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury” wiemy, że aby skutecznie i efektywnie wspierać partnerstwa i współpracę międzysektorową należy do każdego podchodzić indywidualnie, z uwzględnieniem kontekstu w jakim funkcjonuje i specyficznych potrzeb, które wyraża. Z tego względu działania w projekcie są skupione na jakościowej pracy z konkretną grupą ludzi z danych instytucji w danej miejscowości.

Program projektu składa się z cyklu 3 warsztatów:

  1. Integracja, zapoznanie, sieciowanie
  2. Współpraca: zasoby i potencjały
  3. Podsumowanie wypracowanego modelu współpracy

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką działalności  swoich sektorów, zaprezentować swoje oferty, zapoznać między sobą nawzajem i nawiązać relacje osobiste, co jest podstawą i najważniejszym krokiem do podjęcia wspólnych działań i współpracy.

Kolejny warsztat będzie poświęcony tematowi współpracy jej możliwych form, potencjałów i zasobów, którymi dysponują uczestnicy. Ważnym elementem tego warsztatu będzie również przełamanie stereotypów dotyczących współpracy, tego że wymaga ona dodatkowych nakładów pracy i zaangażowania.

Uczestnicy warsztatów będą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami, które mogą zaimplementować w swojej pracy. Szczególnie poszukiwane będą te, których wdrożenie  nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami, a które i tak są realizowane w ramach obowiązków służbowych. Powstałe w ten sposób rekomendacje będą podstawą do podpisania porozumienia o współpracy między instytucjami.

Charakter współpracy, jej długość, to czego dotyczyć będą rekomendowane rozwiązania będzie zaprojektowane przez uczestników warsztatów – reprezentantów obu instytucji.

Projekt jest finansowany se środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Koordynator projektu:

Natalia Roicka

n.roicka@mik.waw.pl

22 586 42 25, 601 668 314

  • Brak komentarzy