A- A A+
vimeo facebook
Akademia Młodego Animatora
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
Projekt Łucka
II Konwent Animatorów Kultury
Innowacyjny Menedżer Kultury
Wolontariat w Mazowieckim Instytucie Kultury
Kultura Włączania
Muzeum Prywatne
Wyszło Szydło!
PATON
Kierunek Kultura
Cięcie
BLOK3
Prolog
Shortcut Europe 2011
Shortcut Europe 2011

ShortCut Europe to międzynarodowe spotkania ludzi kultury organizowane co roku w innym miejscu. Konferencje te służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie. Stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych.

W 2011 roku ShortCut Europe odbył się w Warszawie i przypadł na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej. W dniach 16-18 listopada w przestrzeniach Centrum Artystycznego Basen oraz Teatru Imka spotkali się animatorzy, edukatorzy i twórcy z Polski, Europy i świata. Kongres warszawski stanowił forum wymiany wiedzy o centrach kultury ze starej i nowej Europy oraz prezentacji nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Był również próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, wspólnego działania oraz otwarcia na publiczność. Bardzo ważne było połączenie tradycyjnej formuły konferencji z przeniesieniem części dyskusji do żywych miejsc kultury. Kongres został obudowany wydarzeniami artystyczno-edukacyjnymi, poprzedziły go również dwa rozbudowane projekty: Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny, stanowiące twórcze rozwinięcie podejmowanych podczas debat problemów.

Tematy paneli kongresu ShortCut Europe:

 • instytucje i centra kultury wobec systemu
 • edukacyjne „orientuj się!” – w poszukiwaniu utraconego uczestnika
 • kultura jako przestrzeń wolności i anarchii
 • polska wielokulturowa?
 • kultura i sztuka sięga bruku
 • rozwój przez kulturę?
 • sieciowanie kultury

Cele projektu:

 • wymiana wiedzy o instytucjach i centrach kultury w Polsce, Europie i na świecie, z uwzględnieniem praktyk z krajów Partnerstwa Wschodniego, inspiracja dla polskich centrów i instytucji kultury
 • popularyzacja dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej
 • wzrost kompetencji twórców kultury, zwiększenie potencjału partycypacyjnego wśród uczestników wydarzeń kulturalnych
 • zbadanie sektora kultury w aspekcie potencjału kulturowego środowisk wykluczonych i zmarginalizowanych
 • zainicjowanie ogólnopolskiej sieci centrów kultury
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących lokalnej polityki kulturalnej dla organizatorów instytucji kultury
 • dyskusja nad możliwościami zwiększenia kompetencji kadry kultury poprzez wykorzystanie interdyscyplinarnych narzędzi z pola sztuki i nauki

 

Zespół projektowy:
Ewa Chomicka – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, koordynatorka projektu
Marcin Śliwa – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Anna Halbersztat
Katarzyna Kułakowska

Rada programowa:
Prof. Marek Krajewski – Instytut Socjologii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Tomasz Rakowski – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej / Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Mazurkiewicz – Narodowe Centrum Kultury
Wojtek Ziemilski – performer

Konsultacje:
Magdalena Materna – Fundacja Open Art Projects,
Monika Weychert-Waluszko – Toruńskie Forum Twórców i Animatorów Kultury / TVP Kultura / Galeria Foksal.
 
Współpraca:
Anna Desponds, Justyna Nowakowska, Weronika Parfianowicz, Magdalena Różycka, Paulina Sobieszuk

Organizatorzy projektu:
Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Kultury / Leszek Napiontek
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki / Marcin Śliwa
Narodowe Centrum Kultury / Katarzyna Mazurkiewicz, Magdalena Kulikowska
Europejska Sieć Centrów Kultury / Andreas Kaempf
Ośrodek Kultury Ochoty / Bożena Majewska
Dom Kultury „Dorożkarnia” / Anna Michalak, Maryna Czaplińska

Patronaty:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezydent m.st. Warszawy,
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Polska Prezydencja w Radzie UE.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
Narodowego Centrum Kultury,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • Brak komentarzy