A- A A+
vimeo facebook
Kultura: Inicjatywy
Miejsce Aktywności Lokalnej Elektoralna
Akademia Młodego Animatora
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej
Projekt Łucka
II Konwent Animatorów Kultury
Innowacyjny Menedżer Kultury
Wolontariat w Mazowieckim Instytucie Kultury
Kultura Włączania
Muzeum Prywatne
Wyszło Szydło!
PATON
Kierunek Kultura
Cięcie
Kierunek Kultura
Kierunek Kultura

Kierunek Kultura to wieloletni program warsztatowy skierowany do podmiotów kultury na Mazowszu. Wskazuje, jak wykorzystać potencjał ekonomiczny i społeczny tkwiący w kulturze oraz jak zachęcać lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Dostarcza narzędzia pracy projektowej, prezentuje dobre praktyki w działalności kulturalnej oraz wspiera budowanie przestrzeni dla współpracy między różnymi podmiotami.


Program został zainicjowany poprzez ogłoszenie Konkursu Mazowsze: Kierunek Kultura oraz zorganizowanie Konferencji w dniach 5-6 marca 2009 roku. Podsumowanie konferencji oraz rozwinięcie podejmowanych na niej tematów stanowiła publikacja Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę


W latach 2009-2010 zorganizowano na terenie województwa mazowieckiego warsztaty Kultura tworzy rozwój. Pierwszy pilotażowy warsztat odbył się w subregionie południowym pod koniec 2009 roku. W 2010 roku przeprowadzono trzy bloki warsztatowe dla kolejnych subregionów Mazowsza: północnego, wschodniego i zachodniego. Ich celem było m.in. stworzenie forum wymiany doświadczeń, zwiększenie umiejętności twórczego planowania inicjatyw, zintegrowanie i zaktywizowanie uczestników do nowych, twórczych działań, przekazanie umiejętności konstruowania wniosków o dotację.


W 2011 roku zorganizowano warsztaty Mazowieccy Liderzy Kultury, skierowane do najaktywniejszych uczestników poprzednich edycji. Ich celem było wzmocnienie i pogłębienie kompetencji lokalnych liderów wyłonionych w toku programu Kierunek Kultura.  W tym samym roku zrealizowano także projekt MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa, który składał się z trzech etapów: warsztatów, samodzielnej pracy uczestników w społeczności lokalnej oraz seminarium podsumowującego. Jego celem było wzmocnienie istniejących i potencjalnych centrów regionalnych oraz zbudowanie przestrzeni komunikacji między nimi. Projekt pozwolił także zapoznać się z ich specyfiką, wskazać mocne punkty i możliwe pola działania. Warsztaty zostały udokumentowane i podsumowane filmem MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa dostępnym w strefie wideo.

Podsumowaniem programu realizowanego w latach 2009-2011 jest publikacja Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze

W latach 2009-2011 program był realizowany we współpracy z Biurem Kultury m.st. Warszawy.


Od 2012 roku kontynuowaliśmy program, ale na nowym, badawczym polu. Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów: badawczego oraz animacyjnego i był realizowany w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. Na zakończenie projektu wydana została publikacja Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!, do której dołączony był także film dokumentujący działania animacyjne. Film jest dostępny w strefie wideo.
W 2012 roku projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w tych samych powiatach. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych miejscowości, a najbardziej na tych, których określiliśmy jako "nieuczestnicy". Podobnie jak w 2012 roku projekt został uzupełniony o działania animacyjne i wydarzenia kulturalne. Podsumowanie badań stanowi raport Obiegi kultury na Mazowszu.


Badania realizowane w ramach Kierunku Kultura w latach 2012-2013 stały się impulsem do stworzenia Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.

strona projektu >>

  • Brak komentarzy