Moja miejscowość, mój region – spotkanie w Radomiu
Moja miejscowość, mój region – spotkanie w Radomiu

Drugie spotkanie z cyklu dla animatorów i animatorek kultury z subregionu radomskiego odbędzie się 12 października 2019 (sobota) w godzinach 10:00- 14:30 w MCSW ELEKTROWNIA (Radom, ul. Kopernika 1). Dotyczyć będzie budowania marki osobistej w internecie w oparciu o media społecznościowe w kontekście mieszkańców danej miejscowości i regionu. Uczestnicy zastanowią się nad tym, jak wykorzystać historie do budowania relacji oraz jak poprzez wideo lub tekst inspirować mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania. 

Głównym punktem spotkania będzie warsztat prowadzony przez psycholog - IGĘ KOŹMIŃSKĄ – KINIORSKĄ.

Prosimy o potwierdzenie do dnia 10 października 2019 roku udziału w spotkaniu na email: mpek.radomski@gmail.com

Koordynatorem cyklu jest Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły


Spotkania mają być przestrzenią do wymiany wspólnych doświadczeń, dobrych praktyk i inspiracji. To także sposób na podtrzymanie znajomości i relacji, jakie udało się nawiązać w trakcie trwania Programu w subregionie radomskim.

Dołącz do programu!