Tekst o MPEK w „Kulturze współczesnej”
Tekst o MPEK w „Kulturze współczesnej”

We wrześniu 2019 roku ukazał się numer „Kultury współczesnej” poświęcony zwrotowi edukacyjnemu w kulturze. Znalazł się tam tekst Anny Świętochowskiej i Mai Dobiasz-Krysiak o pracy w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej.

Redaktorki i redaktor związani z poznańskim Centrum Praktyk Edukacyjnych, zatytułowali tom „Zwrot edukacyjny w kulturze?" sugerując, że sytuacja nie jest oczywista. Poczynając od rozumienia pojęcia edukacji w kulturze, poprzez jej artystyczne, efemeryczne formy, a kończąc na swoistej edukacyjnej modzie infekującej pole kultury. 

Na poziomie praktyk instytucjonalnych warto też zadać pytanie, czy mimo coraz większych środków i intelektualnych starań, by nadać edukacji kulturalnej większe znaczenie, podniósł się jej poziom.  Czy po sukcesie pierwszej edycji programu "Bardzo Młoda Kultura", coraz większej liczbie działów edukacji w instytucjach kultury, czy rosnącej popularności miejskich i regionalnych Programów Edukacji Kulturalnej, możemy mówić o prawdziwym zwrocie edukacyjnym, czy jest to tendencja wciąż zbyt słaba, by wywołać zmianę w środowisku edukacyjnym i animacyjnym w Polsce.  
 
W tekście „Rozwój, kryzys i wspólnota, czyli o praktycznej realizacji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej" autorki przedstawiają MPEK nie jako dokument programowy, lecz przemyślany cykl działań wspierających i wzmacniających animatorów, animatorki, edukatorów i edukatorki w województwie. MPEK to  program uczący się, zmieniający i czerpiący wiedzę z terenu, ale również realizowany w oparciu o konkretne teorie i idee, które warunkują jego kształt. Autorki sytuują działania MPEK w kontekście teorii rozwoju i kryzysu, a także uzasadniają wybór narzędzi pracy takich jak objazd terenowy czy Nagroda za Społeczne Działania Twórcze. 
 
Czasopismo można kupić na stronie Narodowego Centrum Kultury: https://sklep.nck.pl/pl/p/%E2%80%9EKultura-Wspolczesna-22019-Zwrot-edukacyjny-w-kulturze/858

(
fot. NCK)
 

Dołącz do programu!