ALTERGRANT – zgłoś się do nowego konkursu MPEK!
ALTERGRANT – zgłoś się do nowego konkursu MPEK!

ALTERGRANT – zgłoś się do konkursu!

Działasz w kulturze niezależnie od grantów? Współpracujesz z lokalnymi przedsiębiorcami, mecenasami kultury albo łączysz działalność kulturalną z własnym biznesem? To konkurs dla Ciebie! Na zwycięzców czeka nagroda w wysokości 4 tys. złotych. Na zgłoszenia czekamy do 29 września. 

Celem nowego  konkursu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej,  które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne środki finansowania. 

Jak mówi dr Anna Świętochowska, pełnomocnik ds. Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej: „Chodzi nam przede wszystkim o to, aby z jednej strony w obliczu całkowitego uzależnienia kultury od środków publicznych pokazać animatorom i edukatorom alternatywne sposoby finansowania, z drugiej zaś uwrażliwić przedsiębiorców, że kultura również może być istotnym narzędziem zmiany społecznej i warto o niej myśleć np. w kontekście działań CSR. Dlatego też organizujemy konkurs w partnerstwie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy). Aby się zgłosić wystarczy zapoznać się z regulaminem znajdującym się na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-altergrant/mpek-altergrant-2019.html oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do 29 września 2019 r.: PRZEJDŹ DO FORMULARZA.

Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę m.in.: oryginalność prowadzonych dotychczas działań, sposoby pozyskiwania środków oraz umiejętność budowania relacji.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe w wysokości 4000 zł oraz udział w spocie promocyjnym.

Pytania można przesyłać na adres mpek@mik.waw.pl.

Dołącz do programu!