Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Doceniamy, inspirujemy i wspieramy

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a głównym operatorem – Mazowiecki Instytut Kultury.

Najważniejsi są dla nas ludzie, ich umiejętności, doświadczenia oraz twórcze relacje, które tworzą z innymi. Dlatego realizując nasz Program stawiamy na narzędzia, dzięki którym:

  • będziemy mogli poznać lokalne bogactwo działań twórczych;
  • będziemy mogli poznać, docenić i wesprzeć tych, którzy aktywnie działają twórczo na rzecz lokalnej społeczności;
  • pomożemy zbudować i wzmocnić relacje między osobami, które działają na rzecz twórczych społeczności oraz stworzymy im warunki do wymiany i dialogu;
  • stworzymy przestrzeń do wspólnych doświadczeń oraz wymiany dobrych praktyk i inspiracji.

W roku 2019 będziemy realizować nasze cele poprzez:

  • Mapę Społecznych Działań Twórczych – która jest zaproszeniem do udziału w programie, a równocześnie narzędziem nawiązywania kontaktów, wymiany i partnerstw;
  • cykl Animator Tygodnia – w którym prezentujemy na Facebook’u animatorów i edukatorów działających na rzecz lokalnej społeczności;
  • objazdy studyjne „Z wizytą u siebie” – których celem jest rozpoznanie zasobów lokalnych, zbudowanie dobrych relacji między animatorami, a także wzajemne inspirowanie się i wymiana praktyk;
  • konkurs o Nagrodę za Społeczne Działania Twórcze – którego celem jest wyłonienie wyróżniających się animatorów, edukatorów i innych osób prowadzących działania w obszarze kultury;
  • ALTERGRANT - celem konkursu  jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne środki finansowania;
  • cykl spotkań podnoszących kompetencje animatorów kultury 

Jak dołączyć do programu?

Pierwszym krokiem jest dodanie swojego punktu na Mapie Społecznych Działań Twórczych.

 

Więcej o MPEK

O założeniach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej - dokument programowy

PublikacjaSpot z udziałem laureatów i laureatek pierwszej edycji Nagrody MPEK

 

Wywiady

Wywiad dla Radia TOK FM
Wywiad dla portalu ngo.pl

Nasz zespół

 Anna Świętochowska

dr Anna Świętochowska
Pełnomocnik ds. MPEK. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Interesuje się polityką kulturalną, związkami kultury i rozwoju oraz teorią organizacji. Pianista – pedagog i kompozytor muzyki do spektakli teatralnych.

 

Maja Dobiasz-Krysiak

dr Maja Dobiasz-Krysiak
Ekspertka MPEK. Antropolożka kultury, edukatorka i animatorka kultury. Wzmacnia i wspiera animatorów i edukatorów kulturowych.

 

Marcin Śliwa

Marcin Śliwa
Koordynator MPEK, pracuje w Dziale Edukacji w Mazowieckim Instytucie Kultury. Interesuje go żywe uczestnictwo w kulturze.

  

Miriam Kołak-Pleśniak (Fot. NCK)

Miriam Kołak-Pleśniak
Specjalistka do spraw komunikacji MPEK. Absolwentka kulturoznawstwa – wiedzy o kulturze, związana z branżą mediów społecznościowych, portali internetowych oraz promocją instytucji kultury.

 

Inicjator:  Samorząd Województwa Mazowieckiego

Operator główny:  Mazowiecki Instytut Kultury

Partner społeczny:  Federacja Mazowia

 

Działasz w subregionie ostrołęckim? Dołącz do MPEK!

DOŁĄCZ DO PROGRAMU