Kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”


Kursu online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u” 
 edycja III


Kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”, to nie tylko sposób na zdobycie wiedzy i narzędzi, które ułatwią realizację lokalnych działań. To również okazja, aby dołączyć do społeczności MPEKowiczek i MPEKowiczów: poznanie innych osób działających lokalnie w województwie mazowieckim, wymianę doświadczeń, inspiracji, zbudowanie relacji lub nawiązanie współpracy. Udział w kursie to także szansa na wsparcie merytoryczne ze strony ekspertek z zespołu MPEK-u.

Uczestnicy i uczestniczki kursu:

 • otrzymają dostęp do internetowego kompendium wiedzy stworzonego przez ekspertki z zespołu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, zawierającego dwadzieścia tematów w czterech modułach tematycznych: Podstawy działań lokalnych, Twórcze inspiracje, Metody skutecznego działania, Promocja i komunikacja;
 • wezmą udział w spotkaniu wprowadzającym online (24.09.2021 r. w godzinach 12:00-13:30);
 • wezmą udział w regularnych spotkaniach online, podsumowujących kolejne moduły kursu (8.10, 22.10, 5.11, 19.11 r. w godzinach 12:00-13:30) – spotkania prowadzone będą przez ekspertki z zespołu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej;
 • otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie (kryterium jest udział w trzech spotkaniach podsumowujących moduły). 

Dzięki udziałowi w kursie można dowiedzieć się, jak:

 • włączać sąsiadów i tworzyć miejsca wspólne, 
 • prowadzić badania,
 • walczyć z "niczym",
 • prowadzić ewaluację,
 • zdobywać wiedzę i łapać nową perspektywę,
 • działać niestandardowo, eksperymentować i improwizować,
 • nawiązywać relacje z biznesem i instytucjami,
 • opanować barter,
 • prowadzić efektywną komunikację i promocję.


Zasady naboru do III edycji 

Kurs skierowany jest do osób działających na terenie województwa mazowieckiego – z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy, które zajmują się, lub chciałyby się zajmować edukacją kulturalną, dziedzictwem kulturowym regionu, sztuką społeczną, animacją kultury, działaniami twórczymi w społeczności lokalnej.

Aby wziąć udział w naborze należy zapoznać się z REGULAMINEM (w załączniku na dole strony) oraz wypełnić i przesłać ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 19 września 2021 r. (włącznie).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie piętnaścioro uczestniczek i uczestników, którzy jako pierwsi wyślą kompletne zgłoszenia. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

Uwaga: zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w naborze zostaną odrzucone.

Udział w kursie jest bezpłatny.

KONTAKT
Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl lub telefonicznie: 669 395 783 (Miriam Kołak-Pleśniak)

Kurs organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Załączniki:

regulamin-naboru-na-kurs-online-iii-edycja.pdf - pobrań: 479, rozmiar: 130,01 KB

Dołącz do programu!