Kontakt

Skontaktuj się z nami:

mpek@mik.waw.pl

facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej

Zespół MPEK:

 Anna Świętochowska

dr Anna Świętochowska
Pełnomocnik ds. MPEK. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Interesuje się polityką kulturalną, związkami kultury i rozwoju oraz teorią organizacji. Pianista – pedagog i kompozytor muzyki do spektakli teatralnych.

 

Maja Dobiasz-Krysiak

dr Maja Dobiasz-Krysiak
Ekspertka MPEK. Antropolożka kultury, edukatorka i animatorka kultury. Wzmacnia i wspiera animatorów i edukatorów kulturowych. 

  

Miriam Kołak-Pleśniak (Fot. NCK)

Miriam Kołak-Pleśniak
Specjalistka do spraw komunikacji MPEK. Absolwentka kulturoznawstwa – wiedzy o kulturze, związana z branżą mediów społecznościowych, portali internetowych oraz promocją instytucji kultury.

Norbert Późniewski
Koordynator MPEK, kierownik Działu Edukacji w Mazowieckim Instytucie Kultury.

 

Działasz w subregionie ostrołęckim? Dołącz do MPEK!

DOŁĄCZ DO PROGRAMU