Maria Weronika Kmoch
Maria Weronika Kmoch

 

Historyczka z wykształcenia, pasji i zawodu, regionalistka oraz działaczka społeczna. Laureatka Nagrody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim.

Na co dzień pracuje w jednym z warszawskich liceów, ale jej działalność społeczna związana jest z regionem, z którego pochodzi. Od dziecka pasjonowała ją kultura kurpiowska – przez sześć lat należała do Kurpiowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jutrzenka” w Jednorożcu. Obecnie zajmuje się badaniem historii i dziedzictwa Kurpi oraz powiatu przasnyskiego – w szczególności rodzinnej gminy Jednorożec. Prowadzi bloga „Kurpianka w wielkim świecie”, pisze artykuły i książki.

Działania społeczne w ramach Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej i innych organizacji, do których należy, opiera głównie na historii regionalnej. Organizuje pokazy filmowe i wycieczki rowerowe śladem przydrożnych kapliczek, opiekuje się archiwum społecznym w gminie Jednorożec, popularyzuje historię lokalną i miejscowe dziedzictwo w mediach społecznościowych. Bierze udział w pracach nad plenerowymi wystawami zdjęć historycznych oraz w przygotowaniach publikacji regionalnych. Prowadzi również w szkołach zajęcia o historii lokalnej, organizuje konkursy wiedzy i fotograficzne. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkanki i mieszkańców do poznania swojej okolicy.

Marzenia? 
Jako pasjonatka lokalnej historii Maria marzyła o archiwum społecznym gminy Jednorożec na portalu OSA (Otwarty System Archiwizacji). Ma również nadzieję, że uda się ożywić kulturę lokalną przez sięgnięcie m.in. do dawnych wzorów kurpiowskich w stroju, gwarze czy kulinariach. Pragnie też wzmocnić przekaz informacyjno-promocyjny historii i dziedzictwa Kurpi Białych, aby zyskały na rozpoznawalności jak Kurpie Zielone. Jako działaczka społeczna poszukuje nowych wyzwań – szczególnie tych związanych z działaniami międzypokoleniowymi oraz współpracą międzysektorową i między organizacjami pozarządowymi.

Dołącz do programu!